Muzeum Miasta Zgierza: „Organizacja stałej wystawy muzealnej pt. Zgierz dzieje miasta – od osady rolniczej do miasta przemysłowego”

numer zadania: 07625/15

numer w EBOI: 55558/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Miasta Zgierza

nazwa zadania: Organizacja stałej wystawy muzealnej pt. Zgierz dzieje miasta – od osady rolniczej do miasta przemysłowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 4

ocena wartości merytorycznej: 42.6

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 56.6

Ocena formalna: OK


Polskie Towarzystwo Mineralogiczne: „Wystawa stała: Dawne krajobrazy – złoty wiek fauny i flory dewonu – 390 milionów lat temu”

numer zadania: 07512/15

numer w EBOI: 54294/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Mineralogiczne

nazwa zadania: Wystawa stała: Dawne krajobrazy – złoty wiek fauny i flory dewonu – 390 milionów lat temu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 59

Ocena formalna: OK


Związek Karaimów Polskich: „Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV”

numer zadania: 05315/15

numer w EBOI: 57936/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Związek Karaimów Polskich

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorsko-restauratorskie nad wybranymi karaimskimi rękopisami i starodrukami. IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Wspieranie działań muzealnych

Kwota dofinansowania: 85 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

ocena wartości merytorycznej: 48.8

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OK


Klasztor Sióstr Benedyktynek: „Jarosław. rezydencja kapelanów (XVII w.): remont i konserwacja tylnej ściany budynku – muru obronnego dawnego opactwa PP Benedyktynek”

numer zadania: 00341/15

numer w EBOI: 51669/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Sióstr Benedyktynek

nazwa zadania: Jarosław. rezydencja kapelanów (XVII w.): remont i konserwacja tylnej ściany budynku – muru obronnego dawnego opactwa PP Benedyktynek

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 12

ocena końcowa: 62

Ocena formalna: OK


Fundacja Archeologiczna : „Opracowanie wyników archiwalnych badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Połupinie. stan. 2. woj. lubuskie”

numer zadania: 05156/15

numer w EBOI: 60183/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Archeologiczna

nazwa zadania: Opracowanie wyników archiwalnych badań wczesnośredniowiecznego grodziska w Połupinie. stan. 2. woj. lubuskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 47 400,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW: „Konserwacja. opracowanie. analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See”

numer zadania: 03324/15

numer w EBOI: 56339/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Przyjaciół Instytutu Archeologii UW

nazwa zadania: Konserwacja. opracowanie. analizy i publikacja zabytków z depozytów wodnych z jezior Nidajno i d. Herrn-See

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 90 800,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 24

ocena końcowa: 78.5

Ocena formalna: OKminy wojskowe, laureaci konkursu chopinowskiego 2015, 11 listopada prezentacja multimedialna, ilu mieszkańców ma krynica morska, transawangarda, ochotnica górna szlaki, order tłumaczenie, mazurek muzyka, pge narodowy sektory, teoretyk sztuki krzyżówka, wynagrodzenie bezosobowe, gry f2p, ile ludzi mieszka w polsce, drukarnia wist, miasto koło malborka krzyżówka, ignacy boerner…