Dolmen Bartosz Józwiak: „Osadnictwo subneolityczne na stan. 1 w Grądach Woniecko. gm. Rutki. w świetle materiałów cermicznych.”

numer zadania: 03323/15

numer w EBOI: 55595/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dolmen Bartosz Józwiak

nazwa zadania: Osadnictwo subneolityczne na stan. 1 w Grądach Woniecko. gm. Rutki. w świetle materiałów cermicznych.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 67.6

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Legnicy: „Legnica. kościół p.w. św. Trójcy (XX w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła”

numer zadania: 02709/15

numer w EBOI: 52677/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Trójcy w Legnicy

nazwa zadania: Legnica. kościół p.w. św. Trójcy (XX w.): remont konstrukcji więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu nad prezbiterium kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 42.25

ocena strategiczna: 9

ocena końcowa: 59.25

Ocena formalna: OK


Anna i Józef Borzyszkowscy: „Łączyńska Huta. zagroda skansenowska (ok. 1840 r.): remont chaty i budynku gospodarczego”

numer zadania: 02900/15

numer w EBOI: 52888/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Anna i Józef Borzyszkowscy

nazwa zadania: Łączyńska Huta. zagroda skansenowska (ok. 1840 r.): remont chaty i budynku gospodarczego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 41.5

ocena strategiczna: 6

ocena końcowa: 55.5

Ocena formalna: OK


Muzeum Archeologiczne w Poznaniu: „Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu. woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych”

numer zadania: 01642/15

numer w EBOI: 54159/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Archeologiczne w Poznaniu

nazwa zadania: Grodzisko wczesnośredniowieczne w Spławiu. woj. wielkopolskie. Wyniki badań archeologicznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków archeologicznych

Kwota dofinansowania: 81 100,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 52.5

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 80.5

Ocena formalna: OKukazuje śmierć kapłana i jego synów, odszkodowanie za nieruchomość zajętą pod drogę publiczną, dni wiśnicza 2017, osowa lubelskie, żegluga kabotażowa, koordynacja 500+, polskie tańce ludowe prezentacja, kiedy zus wypłaca zasiłki, albumy rodzinne, xv konkurs chopinowski, szkola muzyczna olkusz, państwo na h, filmy dwudziestolecia międzywojennego, chirurg dziecięcy kartuzy, świątynia hymnu jedności, energa druki do pobrania, radio etiuda, cortanin f instrukcja, parafia w bielinach, kształtowanie się granic ii rp prezentacja, napisz krótką charakterystykę wybranej przez siebie osoby…