Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach: „Owińska. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVII w.): renowacja elewacji wraz z wieżą dzwonno-zegarową i odtworzeniem okien w ścianie zachodniej oraz wykonaniem odwodnienia”

numer zadania: 02053/15

numer w EBOI: 53303/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Chrzciciela w Owińskach

nazwa zadania: Owińska. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XVII w.): renowacja elewacji wraz z wieżą dzwonno-zegarową i odtworzeniem okien w ścianie zachodniej oraz wykonaniem odwodnienia

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 51.67

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 70.67

Ocena formalna: OK


Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie: „Pińczów. kościół p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty – dekoracja sztukatorska sklepienia nawy północnej (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie – II etap”

numer zadania: 01902/15

numer w EBOI: 52533/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Pińczowie

nazwa zadania: Pińczów. kościół p.w. św. Jana Apostoła i Ewangelisty – dekoracja sztukatorska sklepienia nawy północnej (XVII w.): prace konserwatorsko-restauratorskie – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OK


Muzeum Architektury we Wrocławiu: „Wrocław. kościół św. Bernarda – Muzeum Architektury (XV w.): rewitalizacja i remont fasady obiektu”

numer zadania: 02453/15

numer w EBOI: 52605/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Architektury we Wrocławiu

nazwa zadania: Wrocław. kościół św. Bernarda – Muzeum Architektury (XV w.): rewitalizacja i remont fasady obiektu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 242 526,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 71

Ocena formalna: OK


Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem”: „Wyposażenie do pracowni 3D oraz digitalizacja barokowej figury św. Floriana w 100 rocznicę Straży Pożarnej w Sterdyni”

numer zadania: 03482/15

numer w EBOI: 55666/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Patriotyzm i Niepodległość Naszych Ziem”

nazwa zadania: Wyposażenie do pracowni 3D oraz digitalizacja barokowej figury św. Floriana w 100 rocznicę Straży Pożarnej w Sterdyni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 10

ocena końcowa: 47.2

Ocena formalna: OKwydarzenia kraj, tablica z nazwą miejscowości, kwarantanna zasady, sztaba ciemnej stali, kontrola na kwarantannie, kontralt, zarządzenie a rozporządzenie, kwarantanna domownicy, dokumenty do pozwolenia na budowę, szkoła muzyczna świątniki, lotnisko gdańsk mapa, system eboi, niepodleglosc cda, turnusy rehabilitacyjne gdańsk, śpiewogranie, bitwa 1620, mapa ewidencyjna a mapa zasadnicza, polskie termopile co to, urząd wojewódzki łódź cudzoziemcy, pobudka krzyżówka, duma definicja…