Bisztynek. Sanktuarium Krwi Chrystusa p.w. św. Macieja Apostoła: II etap konserwacji i restauracji rokokowego ołtarza głównego autorstwa Chrystiana Bernarda Schmidta z Reszla (1772 r.)

numer zadania: 01179/15

numer w EBOI: 53195/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Bisztynek

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Bisztynek. Sanktuarium Krwi Chrystusa p.w. św. Macieja Apostoła: II etap konserwacji i restauracji rokokowego ołtarza głównego autorstwa Chrystiana Bernarda Schmidta z Reszla (1772 r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Tajemnice Glinianych Figurek w Muzeum Regionalnym w Pieckach

numer zadania: 02265/15

numer w EBOI: 54423/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 31.4

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Tajemnice Glinianych Figurek w Muzeum Regionalnym w Pieckach

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 58.4

Ocena formalna: OK


Łukowe. kościół p.w. NMP Królowej Polski – dawna cerkiew p.w. św. Dymitra (XIX w.): renowacja konstrukcji dachu. wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz uzupełnienie ubytków gzymsu

numer zadania: 01618/15

numer w EBOI: 52011/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Łukowe. kościół p.w. NMP Królowej Polski – dawna cerkiew p.w. św. Dymitra (XIX w.): renowacja konstrukcji dachu. wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz uzupełnienie ubytków gzymsu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OKemapa gdynia, karina gidaszewska, mapa hipsometryczna online, akademia seniora gdańsk, powiaty koronawirus mapa, wwww.nk.pl, dobroczyńca, granice gov, santa diabla odc 134, gov praca logowanie, jaki to film zapytaj, festiwal warszawa singera, program rozwoju organizacji obywatelskich, średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych 2019, świadectwo szkoła podstawowa, sac mpips, wojewódzki urząd ochrony zabytków w łodzi, cezary karpiński, mauthausen lista więźniów, akcja antyterrorystyczna, rozporządzenie egib, zachodniopomorskie urząd wojewódzki, delegatura urzędu wojewódzkiego w koszalinie, dyrektywna…