Jelonki. kościół p.w. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1350-1375 r.): naprawa konstrukcji oraz pokrycia dachu

numer zadania: 00503/15

numer w EBOI: 51662/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jelonkach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Jelonki. kościół p.w. św. Najświętszego Serca Pana Jezusa (1350-1375 r.): naprawa konstrukcji oraz pokrycia dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


Kunkowa. cerkiew prawosławna p.w. św. Apostoła Łukasza w Leszczynach (XIX w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu

numer zadania: 00878/15

numer w EBOI: 52657/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Łukasza w Leszczynach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kunkowa. cerkiew prawosławna p.w. św. Apostoła Łukasza w Leszczynach (XIX w.): montaż systemu sygnalizacji pożaru oraz system sygnalizacji włamania i napadu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Gorzków.dwór szlachecki. (XIX w.): prace przy elewacji – etap II

numer zadania: 00862/15

numer w EBOI: 51984/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Robert Elżbieta Szydło

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Gorzków.dwór szlachecki. (XIX w.): prace przy elewacji – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Głuchowo. pałac (XVIII-XIX w.): remont stropów nad parterem i nad pierwszym piętrem

numer zadania: 00462/15

numer w EBOI: 51798/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Bożenna i Krzysztof Pokropski

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Głuchowo. pałac (XVIII-XIX w.): remont stropów nad parterem i nad pierwszym piętrem

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Łańcut. kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XV-XIX w.): konserwacja 4 witraży (XIX w.) w nawach bocznych i 2 w krypcie grobowej kościoła oraz ich zabezpieczenie przed dalszym procesem niszczenia i przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych

numer zadania: 02278/15

numer w EBOI: 52182/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Łańcucie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Łańcut. kościół p.w. św. Stanisława Biskupa i Męczennika (XV-XIX w.): konserwacja 4 witraży (XIX w.) w nawach bocznych i 2 w krypcie grobowej kościoła oraz ich zabezpieczenie przed dalszym procesem niszczenia i przed działaniem szkodliwych czynników atmosferycznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.5

Ocena formalna: OK


Uniemyśl. dawny kościół p.w. św. Mateusza (XVIII w.): kompleksowe prace zabezpieczające nawy głównej

numer zadania: 01036/15

numer w EBOI: 52643/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Doliny Zadrny

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Uniemyśl. dawny kościół p.w. św. Mateusza (XVIII w.): kompleksowe prace zabezpieczające nawy głównej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OKszkoła muzyczna 1 stopnia w suchej beskidzkiej, uchwała nr 102 rady ministrów z dnia 23 lipca 2020, niderhaus, średni wzrost mężczyzn na świecie, mapa zachorowan w polsce, фільм 2018, kępa redłowska gdynia, jak stworzyć aplikacje, dodatek pielęgnacyjny od marca 2019, stadion narodowy wydarzenia, willa kompozytora harnasi, cmentarz łostowicki w gdańsku, antos petrykiewicz…