Błudowo. kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (XVI/XVII w.): prace konserwatorsko- budowlane prezbiterium i zakrystii

numer zadania: 01340/15

numer w EBOI: 52412/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia P.W. Nawiedzenia Nsjświętszej Maryi Panny w Błudowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Błudowo. kościół p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny (XVI/XVII w.): prace konserwatorsko- budowlane prezbiterium i zakrystii

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 62.5

Ocena formalna: OK


Kamienna. kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej – ołtarz główny (1805 r.): konserwacja – II etap

numer zadania: 01354/15

numer w EBOI: 53410/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Niepokalanego Poczęcia Maryi Panny w Kowalowicach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kamienna. kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej – ołtarz główny (1805 r.): konserwacja – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Kartno. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (XIII w.): wymiana pokrycia dachowego. stropu drewnianego. instalacji odgromowej oraz wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych do kościoła

numer zadania: 01035/15

numer w EBOI: 53058/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kartno. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (XIII w.): wymiana pokrycia dachowego. stropu drewnianego. instalacji odgromowej oraz wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych do kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 62.5

Ocena formalna: OK


Chocz. pałac Infułatów (XVIII w.): wzmocnienie posadowienia. scalenie i kotwienie ścian. remont dachu

numer zadania: 00678/15

numer w EBOI: 52053/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 9

nazwa wnioskodawcy: Kuria Diecezjalna w Kaliszu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Chocz. pałac Infułatów (XVIII w.): wzmocnienie posadowienia. scalenie i kotwienie ścian. remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.67

Ocena formalna: OK


Jugów. kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVIII w.): remont elewacji kościoła. renowacja i odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej. wymiana obróbek blacharskich

numer zadania: 02434/15

numer w EBOI: 52798/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymskokatolicka p.w. św. Katarzyny w Jugowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Jugów. kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej (XVIII w.): remont elewacji kościoła. renowacja i odtworzenie stolarki drzwiowej i okiennej. wymiana obróbek blacharskich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 62.75

Ocena formalna: OKmurzynek rysunek, zarządzanie kryzysowe fazy, olsztyn spichlerz, banery żory, opieka nad dzieckiem a koronawirus, nissan ciężarowy, przedszkole miejskie nr 51 sosnowiec, zawiaty mapa, shalom, rozporzadzenie 29 kwietnia 2020, największy polski statek, gops lubichowo, sklep stal gorzów, leszek domanski, psz na zachodzie, numer straży…