Wołowiec. cerkiew prawosławna p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny – ikony (XVII/XVIII w.): remont ikonostasu

numer zadania: 00388/15

numer w EBOI: 51593/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. św. Kosmy i Damiana w Bartnym

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wołowiec. cerkiew prawosławna p.w. Opieki Najświętszej Marii Panny – ikony (XVII/XVIII w.): remont ikonostasu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


Kalwaria Pacławska. kościół przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) (1775 r.): remont elewacji północno-zachodniej z wykonaniem cokołu z płyt piaskowca i opaski odbojowej – ostatni etap prac

numer zadania: 00346/15

numer w EBOI: 51612/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Klasztor Znalezienia Krzyża Św. Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) w Kalwarii Pacławskiej

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kalwaria Pacławska. kościół przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów) (1775 r.): remont elewacji północno-zachodniej z wykonaniem cokołu z płyt piaskowca i opaski odbojowej – ostatni etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Ostrzeszów.kościół pobernardyński p.w. św. Michała Archanioła – polichromie (XVIII w.): prace konserwatorskie przy polichromii w obrębie pierwszego. wschodniego przęsła części prezbiterialnej

numer zadania: 00638/15

numer w EBOI: 52229/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Zgromadzenia Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ostrzeszów.kościół pobernardyński p.w. św. Michała Archanioła – polichromie (XVIII w.): prace konserwatorskie przy polichromii w obrębie pierwszego. wschodniego przęsła części prezbiterialnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OK


Gierałcice. drewniany kościół p.w. Michała Archanioła (XVIII przeb. XIX w.): wymiana zagrożonej katastrofą budowlaną substancji budynku w wyniku pożaru oraz ekspansji owadów i grzyba domowego

numer zadania: 00591/15

numer w EBOI: 52096/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Parafia Ewangelicko-Augsburska

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Gierałcice. drewniany kościół p.w. Michała Archanioła (XVIII przeb. XIX w.): wymiana zagrożonej katastrofą budowlaną substancji budynku w wyniku pożaru oraz ekspansji owadów i grzyba domowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.25

Ocena formalna: OKnizależna, okręty podwodne dla polski, decyzją, przedszkole nr 7 gdańsk, państwowe osoby prawne przykłady, urzad gminy jastkow, urzad pracy zalewo, ustawa o samorządzie terytorialnym 2018, dowód osobisty formularz, gdansk rynek, jakie działania powinna podjąć szlachta polska po utracie niepodległości, bezpieczna odległość od stacji transformatorowej, od kiedy gimnazja w polsce, podatki infolinia…