Reszel. plebania (XIV/XV w.): prace konserwatorsko-restauratorskie – kontynuacja.

numer zadania: 01350/15

numer w EBOI: 53437/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia pw św. Apostołów Piotra i Pawła w Reszlu

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Reszel. plebania (XIV/XV w.): prace konserwatorsko-restauratorskie – kontynuacja.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Orneta. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV przeb. XVI w.): remont dachu kościoła nad nawą główną i częścią nawy północnej (od strony wschodniej).

numer zadania: 01177/15

numer w EBOI: 52481/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela

Kwota dofinansowania: 900 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Orneta. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV przeb. XVI w.): remont dachu kościoła nad nawą główną i częścią nawy północnej (od strony wschodniej).

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Paweł Strzelecki: W 9 lat dookoła świata.

numer zadania: 08844/15

numer w EBOI: 59941/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Innowacyjnej Edukacji Społecznej Sensu@

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Paweł Strzelecki: W 9 lat dookoła świata.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Lubostroń. pałac. XVIII w. – kontynuacja remontu elewacji pałacu. ściana boczna i tylna – wymiana tynków i zmiana kolorystyki.

numer zadania: 02187/15

numer w EBOI: 52701/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Pałac Lubostroń

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Lubostroń. pałac. XVIII w. – kontynuacja remontu elewacji pałacu. ściana boczna i tylna – wymiana tynków i zmiana kolorystyki.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Podole. drewniany kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (XV/XVI w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy polichromii części ścian z XVI w. – III etap prac

numer zadania: 00253/15

numer w EBOI: 50939/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Podwyższenia Św. Krzyża w Podolu

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Podole. drewniany kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (XV/XVI w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy polichromii części ścian z XVI w. – III etap prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OKwarszawa główna osobowa, ocena udatności upraw, sukienka lata 30, muzea prywatne, struktura państwa polskiego, fryzury dwudziestolecia międzywojennego, wawel sa sprawozdanie finansowe, stan sprawy, przyrząd nawigacyjny na statku, książka fotograficzna, notariusz słupsk cennik, stężenie zanieczyszczeń w powietrzu, anna pawlowska…