Kłóbka. kościół p.w. św. Prokopa (XIX w.): remont konserwatorski ścian kościoła oraz osuszenie murów

numer zadania: 02181/15

numer w EBOI: 52484/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzym.-kat.p.w.św. Prokopa w Kłóbce

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kłóbka. kościół p.w. św. Prokopa (XIX w.): remont konserwatorski ścian kościoła oraz osuszenie murów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


Żeliszów. kościół poewangelicki (1796-1797 r.): remont dachu – etap II

numer zadania: 00691/15

numer w EBOI: 52275/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Twoje Dziedzictwo”

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Żeliszów. kościół poewangelicki (1796-1797 r.): remont dachu – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OK


Legnica. kościół ewangelicko-augsburski p.w. NMP (XIV/XIX): wzmocnienie ścian i sklepień. naprawa konstrukcji schodów. powstrzymanie katastrofy budowlanej – V etap

numer zadania: 02458/15

numer w EBOI: 52200/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.67

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Ewangelicko – Augsburska pw. NMP w Legnicy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Legnica. kościół ewangelicko-augsburski p.w. NMP (XIV/XIX): wzmocnienie ścian i sklepień. naprawa konstrukcji schodów. powstrzymanie katastrofy budowlanej – V etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.67

Ocena formalna: OK


Mała Kamienica. kościół filialny p.w. św. Barbary – malowidła ścienne w prezbiterium i nawie kościoła(XV. XVI i XVII w.): konserwacja – VI etap – kontynuacja

numer zadania: 01467/15

numer w EBOI: 52145/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ścięcia Św. Jana Chrzciciela w Starej Kamienicy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Mała Kamienica. kościół filialny p.w. św. Barbary – malowidła ścienne w prezbiterium i nawie kościoła(XV. XVI i XVII w.): konserwacja – VI etap – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OK


Kożuchów. kościół pw. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): remontu dachu i wieży – etap II

numer zadania: 00517/15

numer w EBOI: 51941/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Gromnicznej w Kożuchowie.

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Kożuchów. kościół pw. Matki Bożej Gromnicznej (XIII w.): remontu dachu i wieży – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74.5

Ocena formalna: OK


Głogów. kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w.): naprawa ścian wewnętrznych wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną

numer zadania: 02708/15

numer w EBOI: 52982/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.75

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko -Katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Głogów. kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w.): naprawa ścian wewnętrznych wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OKrówno, battle 2018, zamek królewski po wojnie, otulina zbrojenia norma, operacja pochodnia, dywizjon 303 kino warszawa, ruch wydawniczy w liczbach, niezorientowany, marinetti, plsp częstochowa, puck pogrzeby, nurkowanie w polsce, mundur legionisty polskiego, stanowiskach, stolica indonezji krzyżówka, czy można zrezygnować ze stażu przed jego rozpoczęciem, rejs statkiem z polski, stabrowski, zagranicą, ryży…