Szewna. kościół p.w. św. Mikołaja – wyposażenie (XVIII w.): prace konserwatorskie trójgranu z rzeźbą. obrazami i ramami. rzeźbioną ornamentyką

numer zadania: 01704/15

numer w EBOI: 52786/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymkokatolicka p.w. Św. Mikołaja

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Szewna. kościół p.w. św. Mikołaja – wyposażenie (XVIII w.): prace konserwatorskie trójgranu z rzeźbą. obrazami i ramami. rzeźbioną ornamentyką

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


Brodnica. kościół św. Katarzyny (XIV w.): konserwacja wschodniej elewacji prezbiterium – kontynuacja prac

numer zadania: 02277/15

numer w EBOI: 51728/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Św. Katarzyny Aleksandryjskiej

Kwota dofinansowania: 80 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Brodnica. kościół św. Katarzyny (XIV w.): konserwacja wschodniej elewacji prezbiterium – kontynuacja prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


Dzierzgoń. kościół greckokatolicki p.w. Zesłania Ducha Świętego – polichromia stropu nawy (1ćw. XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie – I etap

numer zadania: 02330/15

numer w EBOI: 52269/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Greckokatolicka p.w. Zeslania Ducha Świętego w Dzierzgoniu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Dzierzgoń. kościół greckokatolicki p.w. Zesłania Ducha Świętego – polichromia stropu nawy (1ćw. XVIII w.): ratunkowe prace konserwatorskie i restauratorskie – I etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OKlista konfliktów zbrojnych, polska dla wszystkich, ustawa o ochronie danych osobowych dziennik ustaw, spis dokumentów w teczce wzór, olimpiada 1896, dom korczaka gdańsk, opera i filharmonia podlaska, gdańsk bażyńskiego, intymność 2001, creative europe, spalonej ziemi krzyżówka, roltop cedry, świadectwo moralności, salutowanie po polsku, sredni wzrost kobiet w polsce, tramwaj 14, noc muzeum 2019 warszawa, csw praca…

szafy na wymiar