Głębowice. kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej: konserwacja polichromii na sklepieniu. ścianach i chórze oraz pierwotnego łuku tęczy w najstarszej drewnianej części kościoła z 1518 r.. polegająca na przywróceniu i uczytelnieniu unikatowej dekoracji malarskiej z XVI-XVIII w. – etap II

numer zadania: 00874/15

numer w EBOI: 51894/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej w Głębowicach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Głębowice. kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny Szkaplerznej: konserwacja polichromii na sklepieniu. ścianach i chórze oraz pierwotnego łuku tęczy w najstarszej drewnianej części kościoła z 1518 r.. polegająca na przywróceniu i uczytelnieniu unikatowej dekoracji malarskiej z XVI-XVIII w. – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OK


Tymowa. kościół parafialny p.w. MB Bolesnej – drewniany polichromowany strop (1713 r.): konserwacja – etap II

numer zadania: 02444/15

numer w EBOI: 52554/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.33

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej w Tymowej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Tymowa. kościół parafialny p.w. MB Bolesnej – drewniany polichromowany strop (1713 r.): konserwacja – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.33

Ocena formalna: OK


Łukowe. kościół p.w. NMP Królowej Polski – dawna cerkiew p.w. św. Dymitra (XIX w.): renowacja konstrukcji dachu. wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz uzupełnienie ubytków gzymsu

numer zadania: 01618/15

numer w EBOI: 52011/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. NMP Królowej Polski

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Łukowe. kościół p.w. NMP Królowej Polski – dawna cerkiew p.w. św. Dymitra (XIX w.): renowacja konstrukcji dachu. wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem oraz uzupełnienie ubytków gzymsu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.25

Ocena formalna: OKmuzeum przemyśl, zagłębie dąbrowskie, aria miecznika, mapa wypadków drogowych 2019, białoruskie piosenki, od kiedy nowe obostrzenia, archikatedra św. jana chrzciciela w warszawie, kalendarz wschody i zachody, stutthof film, obiekty z listy unesco, gdańsk urząd marszałkowski, stadion narodowy brama nr 1, jacy są włosi dla polek, oczyszczalnia ścieków dębogórze, o jan janus legnica franciszkanie, żołnierzyki ołowiane, kiedy powstało państwo polskie, karta indywidualnej oceny punktowej, opłata skarbowa za zaświadczenie 17 zł, kalkulacja kosztów zadania i rozwiązania, legiony polskie definicja, magdalena abakanowicz dzieła, czy stypendium jest opodatkowane, uchylone…