Trybsz. kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (XVI w.): konserwacja elementów wyposażenia kościoła i remont konserwatorski kamiennej posadzki

numer zadania: 00551/15

numer w EBOI: 51905/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Trybsz. kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (XVI w.): konserwacja elementów wyposażenia kościoła i remont konserwatorski kamiennej posadzki

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Kruszyny. barokowy ołtarz główny w kościele p.w. św. Mikołaja: prace konserwatorsko-restauratorskie – etap II

numer zadania: 02151/15

numer w EBOI: 52376/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikolaja w Kruszynach

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kruszyny. barokowy ołtarz główny w kościele p.w. św. Mikołaja: prace konserwatorsko-restauratorskie – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


Horyniec-Zdrój. kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ściennej – etap II – ściany w prezbiterium. łuk tęczowy od strony nawy

numer zadania: 01614/15

numer w EBOI: 52098/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Horyńcu

Kwota dofinansowania: 90 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Horyniec-Zdrój. kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XVIII w.): konserwacja techniczna i estetyczna polichromii ściennej – etap II – ściany w prezbiterium. łuk tęczowy od strony nawy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Chwarszczany. kościół p.w. św. Stanisława Kostki – kaplica templariuszy i joannitów (XII-XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przęsła elewacji południowej i przypory

numer zadania: 00922/15

numer w EBOI: 53273/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Sarbinowie

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Chwarszczany. kościół p.w. św. Stanisława Kostki – kaplica templariuszy i joannitów (XII-XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przęsła elewacji południowej i przypory

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Wrocław. Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacjach masywu wieżowego – II etap

numer zadania: 00734/15

numer w EBOI: 52252/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia NMP na Piasku

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wrocław. Kościół Najświętszej Maryi Panny na Piasku (XIV w.): kompleksowe prace konserwatorskie przy elewacjach masywu wieżowego – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OK


Osiek Jasielski: konserwacja. digitalizacji i upowszechnienie cyfrowego zbioru obrazów i feretronu parafii

numer zadania: 06196/15

numer w EBOI: 59043/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 10

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego w Osieku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

nazwa zadania: Osiek Jasielski: konserwacja. digitalizacji i upowszechnienie cyfrowego zbioru obrazów i feretronu parafii

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 53

Ocena formalna: OK


Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

numer zadania: 04814/15

numer w EBOI: 55064/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 22

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”

Kwota dofinansowania: 203 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OKfundacja kultury i dziedzictwa ormian polskich, kult wałbrzych 2020, eboi.mkidn, urząd pracy pruszcz gdański, samoloty drugiej wojny światowej, mariusz baranowski, liczba gimnazjów w polsce, korpus słuzby cywilnej, polska flaga rysunek, alergolog gdańsk, komisje wyborcze gdańsk, protokół rozbieżności wzór, krokowo, 1 września 1939 westerplatte, drugiego, paszport opłaty…

przegląd samochodu sprowadzonego bez tablic