Wielkie Radowiska. kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV w.): prace konserwatorsko-budowlane elewacji

numer zadania: 02974/15

numer w EBOI: 52021/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Jakuba Apostoła w Wielkich Radowiskach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wielkie Radowiska. kościół p.w. św. Jakuba Apostoła (XIV w.): prace konserwatorsko-budowlane elewacji

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Ostrowite. kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIII/XIV w.): konserwacja elewacji wieży

numer zadania: 03425/15

numer w EBOI: 52522/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w.Św. Marii Magdaleny w Ostrowitem

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ostrowite. kościół p.w. św. Marii Magdaleny (XIII/XIV w.): konserwacja elewacji wieży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


Jarosław. Cerkiew Greckokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego – Ikonostas (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczna etap IV: Ikony sylwetowe i Ikona ..Złożenie do grobu.. z Pasji. Ikony Rzędu Proroków. 9 Ikon Rzędu Apostolskiego. Gzymsowanie Rzędu Namiestnego

numer zadania: 02354/15

numer w EBOI: 52209/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Greckokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego w Jarosławiu.

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Jarosław. Cerkiew Greckokatolicka p.w. Przemienienia Pańskiego – Ikonostas (XVII w.): konserwacja techniczna i estetyczna etap IV: Ikony sylwetowe i Ikona ..Złożenie do grobu.. z Pasji. Ikony Rzędu Proroków. 9 Ikon Rzędu Apostolskiego. Gzymsowanie Rzędu Namiestnego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.5

Ocena formalna: OK


Krasnobród. kościół (1698 r.): interwencyjne prace konserwatorskie polegające na zatrzymaniu procesów biodegradacji dawnego założenia klasztornego – więźba kościoła i spichlerz

numer zadania: 01002/15

numer w EBOI: 52251/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.75

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA PW NAWIEDZENIA NMP W KRASNOBRODZIE

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Krasnobród. kościół (1698 r.): interwencyjne prace konserwatorskie polegające na zatrzymaniu procesów biodegradacji dawnego założenia klasztornego – więźba kościoła i spichlerz

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OK


Opole. kościół p.w. M.B. Nieustającej Pomocy (1905 r.): wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę. z zachowaniem dotychczasowego krycia i kolorystyki – etap II

numer zadania: 01319/15

numer w EBOI: 53499/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. M.B. Nieustającej Pomocy w Opolu – Nowej Wsi Królewskiej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Opole. kościół p.w. M.B. Nieustającej Pomocy (1905 r.): wymiana pokrycia dachowego na dachówkę ceramiczną karpiówkę. z zachowaniem dotychczasowego krycia i kolorystyki – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.25

Ocena formalna: OK


Samogród. cerkiew p.w. śww. App. Piotra i Pawła (XIX w.): remont i konserwacja podwalin. ścian zewnętrznych z renowacją szalówki zewnętrznej

numer zadania: 02209/15

numer w EBOI: 51981/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p/w Śww. App Piotra i Pawła w Samogródzie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Samogród. cerkiew p.w. śww. App. Piotra i Pawła (XIX w.): remont i konserwacja podwalin. ścian zewnętrznych z renowacją szalówki zewnętrznej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OKwzór konspektu zajęć, stanisław cejrowski antoni cejrowski, początek pana tadeusza, napisz czym dla ciebie jest europa, wicewojewoda, maciej kamieński, anna kalczyńska hanna maciejowska, łapczyca kościół, wrocławian, odwołanie do sko opłata, kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie 2019, wbk kartuzy, pięćset plus, seriale dokumentalne online, hospicjum kościerzyna…