Niedźwiedzica. kościół p.w. św. Jakuba (XIV w.): montaż instalacji systemów wykrywania pożaru

numer zadania: 03367/15

numer w EBOI: 52127/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko Katolicka p.w. św. Jakuba w Niedźwiedzicy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Niedźwiedzica. kościół p.w. św. Jakuba (XIV w.): montaż instalacji systemów wykrywania pożaru

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.5

Ocena formalna: OK


Głogów. kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w.): naprawa ścian wewnętrznych wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną

numer zadania: 02708/15

numer w EBOI: 52982/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.75

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko -Katolicka Kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Głogów. kolegiata p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XII w.): naprawa ścian wewnętrznych wraz z instalacją elektryczną i teletechniczną

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

numer zadania: 04814/15

numer w EBOI: 55064/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 22

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”

Kwota dofinansowania: 203 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OK


Cieszanów. cerkiew (XIX w.): prace remontowo-konserwatorskie – III etap

numer zadania: 02381/15

numer w EBOI: 53356/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Gmina Cieszanów

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Cieszanów. cerkiew (XIX w.): prace remontowo-konserwatorskie – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Barczewo. kościół p.w. św. Andrzeja – ambona (1760 r.): konserwacja – III etap ostatni

numer zadania: 01195/15

numer w EBOI: 53092/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: ZAKON BRACI MNIEJSZYCH (OO.FRANCISZKANÓW). KLASZTOR

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Barczewo. kościół p.w. św. Andrzeja – ambona (1760 r.): konserwacja – III etap ostatni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OKjózef piłsudski zdjęcia do wydrukowania, koło garncarskie jak zrobić, piata, polska opera królewska repertuar, dobry ton, książki 2018, konkurs polska niepodległa, oorp, nowak gdańsk, kazimierz dolny dworzec autobusowy, polska agencja geologiczna, zsm poznań głogowska, co powinna zawierać decyzja administracyjna, punkty drive thru, wniosek o opiekę nad zdrowym dzieckiem, niepodległa dotacje, pomoc dla artystów, art 8 ustawy o pomocy społecznej…