Pieranie. drewniany kościół p.w. św. Mikołaja – nawa główna (1731-1743) z polichromiami (1754 r.): prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie – etap VII sklepienie i filary międzyprzęsłowe

numer zadania: 02121/15

numer w EBOI: 52213/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko – Katolicka p.w. św. Mikołaja w Pieraniu

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Pieranie. drewniany kościół p.w. św. Mikołaja – nawa główna (1731-1743) z polichromiami (1754 r.): prace konserwatorskie przy polichromiach ściennych na drewnie – etap VII sklepienie i filary międzyprzęsłowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.75

Ocena formalna: OK


Digitalizacja i udostępnienie transkrypcji fortepianowych Romana Maciejewskiego

numer zadania: 06048/15

numer w EBOI: 58639/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie transkrypcji fortepianowych Romana Maciejewskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Świdnica. Kościół Pokoju – ołtarz wraz z licem empory wschodniej (XVIII w.): konserwacja – etap III

numer zadania: 03096/15

numer w EBOI: 53047/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51.5

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Parafia Ewangelicko-Augsburska św. Trójcy w Świdnicy

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Świdnica. Kościół Pokoju – ołtarz wraz z licem empory wschodniej (XVIII w.): konserwacja – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 83.5

Ocena formalna: OK


Opracowanie zasobu Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II „Instytut Jana Pawła II KUL”

numer zadania: 05063/15

numer w EBOI: 57086/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.8

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Opracowanie zasobu Ośrodka Badań nad Myślą Jana Pawła II „Instytut Jana Pawła II KUL”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 51.8

Ocena formalna: OK


Kwielice. kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIV w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu – etap II

numer zadania: 02467/15

numer w EBOI: 51972/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka św. Michała Archanioła w Kwielicach

Kwota dofinansowania: 39 465,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Kwielice. kościół p.w. św. Michała Archanioła (XIV w.): instalacja systemu sygnalizacji pożaru i systemu sygnalizacji włamania i napadu – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75

Ocena formalna: OK



pomorski urząd celno-skarbowy w gdyni, eugeniusz makowiecki, wiza d 06, logo.pl, po polsku po prostu, orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wzór, kultura polska pod zaborami, luka finansowa, 2 wojna światowa w kolorze 10, jak montować folie kubełkową, przemówienie urodzinowe wzór, franciszkanie odnowy, liceum krosno odrzańskie, filmy marynistyczne wojenne, inkasent kto to, dawny książkowy zbiór przepisów zwłaszcza skarbowych…