Żukowo. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1766 r.): konserwacja i restauracja barokowej ambony i chóru zakonnic

numer zadania: 02620/15

numer w EBOI: 52043/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Żukowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Żukowo. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (1766 r.): konserwacja i restauracja barokowej ambony i chóru zakonnic

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


Świdnica. kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-­konserwatorski  storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i deskowania stropu oraz remont konstrukcji murów – II etap

numer zadania: 00752/15

numer w EBOI: 52235/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.67

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Świdnicy

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Świdnica. kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-­konserwatorski  storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i deskowania stropu oraz remont konstrukcji murów – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.67

Ocena formalna: OK


Sandomierz. Zamek (XVII przeb. XIX i XXw.): remont muru kurtynowego zewnętrznego Zamku Kazimierzowskiego

numer zadania: 01809/15

numer w EBOI: 52863/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Sandomierzu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Sandomierz. Zamek (XVII przeb. XIX i XXw.): remont muru kurtynowego zewnętrznego Zamku Kazimierzowskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.75

Ocena formalna: OKwyjaśnij na czym polegała nacjonalizacja polskiego przemysłu, polsat niepodległość, stocznia jachtowa, spis zwierząt, flagi podobne do polski, staż z urzędu pracy warunki, gdańsk żłobek, zs mściszewice, jan oberbek, były prezydent egiptu krzyżówka, dawniej spodnie do konnej jazdy, państwa centralne, teatr polski we wrocławiu repertuar, karty kontrastowe do druku, póki my żyjemy, geodeta uprawnienia…