Tyniec Mały. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV/XVI w.): prace konserwatorskie przy ceglanych elewacjach korpusu i wieży

numer zadania: 02771/15

numer w EBOI: 52740/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Wniebowzięcia NMP w Tyńcu Małym

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Tyniec Mały. kościół p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny (XV/XVI w.): prace konserwatorskie przy ceglanych elewacjach korpusu i wieży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 62.75

Ocena formalna: OK


Gwoździanka. dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana – obecnie kościół rzymskokatolicki (XIX w.): kompleksowy remont – etap II (dach. elewacje. sygnaturka. odwodnienie. instalacja odgromowa)

numer zadania: 02163/15

numer w EBOI: 52779/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Gwoździanka. dawna cerkiew greckokatolicka p.w. św. Kosmy i Damiana – obecnie kościół rzymskokatolicki (XIX w.): kompleksowy remont – etap II (dach. elewacje. sygnaturka. odwodnienie. instalacja odgromowa)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

numer zadania: 02139/15

numer w EBOI: 52409/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Remont kościoła parafialnego w Wierszynie na Syberii

numer zadania: 04776/15

numer w EBOI: 55906/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 58.6

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Prowincja Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej

Kwota dofinansowania: 151 760,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Remont kościoła parafialnego w Wierszynie na Syberii

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 94.6

Ocena formalna: OK


Łowicz. kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. OO. Pijarów (XVII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium

numer zadania: 00432/15

numer w EBOI: 51672/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Collegium OO. Pijarów

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Łowicz. kościół p.w. Matki Bożej Łaskawej i św. Wojciecha. OO. Pijarów (XVII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OKfundacja niepodległa, urząd wojewódzki wydział zdrowia, samoloty nad katowicami, wydział ewidencji pojazdów i kierowców, nazwiska polskie, wś, aleksandra peplińska, www mazurekdabrowskiego pl pytania, leguny w niebie, przyczyny sytuacji kryzysowych, samoloty z 2 wojny światowej, bóg jest tu tekst, hymn kaszubski tekst, plan konwoju, hymn polski ile zwrotek, termin związania ofertą pzp, zabytki ciechanowa, kpa skargi i wnioski, wodociągi pruszcz gdański, bogaty w każdy cud, wymień zadania wójta burmistrza prezydenta miasta i rady gminy miasta, policja rzeczna…