Maciejowice. kościół p.w.Wniebowzięcia N.M.P (1772-1780 odbud. 1819-1824): izolacja pionowa części fundamentów. renowacja części cokołów oraz drenaż i opaska żwirowa.

numer zadania: 00796/15

numer w EBOI: 52390/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 36

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pod wezwaniem NMP w Maciejowicach

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Maciejowice. kościół p.w.Wniebowzięcia N.M.P (1772-1780 odbud. 1819-1824): izolacja pionowa części fundamentów. renowacja części cokołów oraz drenaż i opaska żwirowa.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Ryczywół. kościół p.w. św. Katarzyny (XIX w.): remont dachu. zabezpieczenia murów oraz ochrona wnętrza

numer zadania: 01162/15

numer w EBOI: 52340/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Rzymsko-Katolicka Parafia pw. Świętej Katarzyny w Ryczywole

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Ryczywół. kościół p.w. św. Katarzyny (XIX w.): remont dachu. zabezpieczenia murów oraz ochrona wnętrza

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.5

Ocena formalna: OK


Broniszów. kościół p.w. św. Anny (1760 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy Loży Kolatorskiej

numer zadania: 00751/15

numer w EBOI: 52236/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.25

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Broniszowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Broniszów. kościół p.w. św. Anny (1760 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy Loży Kolatorskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.25

Ocena formalna: OK


Kłobuczyn. kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej (XIV w.): remont elewacji kościoła – etap II

numer zadania: 02745/15

numer w EBOI: 52539/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jadwigi Śląskiej w Kłobuczynie

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Kłobuczyn. kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej (XIV w.): remont elewacji kościoła – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Mołtajny. kościół p.w. św. Anny (XV w.): kontynuacja prac konserwatorskich. naprawa konstrukcji więźby i nieszczelnego dachu oraz prace przy szczycie ściany prezbiterianej

numer zadania: 00774/15

numer w EBOI: 52600/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Anny w Mołtajnach

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Mołtajny. kościół p.w. św. Anny (XV w.): kontynuacja prac konserwatorskich. naprawa konstrukcji więźby i nieszczelnego dachu oraz prace przy szczycie ściany prezbiterianej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OKobywatel.gow, uniwersytet drugiego wieku lublin, bolesne wspomnienia rozprawka, białystok opera, ile osób na kwarantannie, muzeum narodowe gdańsk, szkoła podstawowa nr 31 w częstochowie, ilość urzędników w polsce, ministrowie rp, minimalna szerokość drogi dojazdowej do posesji, linia kolejowa 213, utylizacja dokumentów cena za kg, tablica ogłoszenia, zbigniew machej, nie wrócą te lata tekst, parafia sw. karola boromeusza zyrardow…