Osieki. kościół p.w. św. Antoniego (I poł. XV w. ): wykonanie odwodnienia. konserwacja elewacji oraz wnętrza kościoła – etap I

numer zadania: 00739/15

numer w EBOI: 52246/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Świętego Antoniego Padewskiego

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Osieki. kościół p.w. św. Antoniego (I poł. XV w. ): wykonanie odwodnienia. konserwacja elewacji oraz wnętrza kościoła – etap I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.5

Ocena formalna: OK


Prace adaptacyjno-przygotowawcze do uruchomienia ekspozycji muzealnej w d. areszcie śledczym MBP al. Ujazdowskie 11

numer zadania: 03715/15

numer w EBOI: 57668/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 28

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Powstania Warszawskiego

Kwota dofinansowania: 248 577,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Prace adaptacyjno-przygotowawcze do uruchomienia ekspozycji muzealnej w d. areszcie śledczym MBP al. Ujazdowskie 11

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

ocena końcowa: 85

Ocena formalna: OK


Prabuty. kościół p.w. św. Wojciecha (XV w.): wykonanie izolacji ścian fundamentowych i drenażu – etap II

numer zadania: 02996/15

numer w EBOI: 53033/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Wojciecha

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Prabuty. kościół p.w. św. Wojciecha (XV w.): wykonanie izolacji ścian fundamentowych i drenażu – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Śmigiel. kościół p.w. św. Wita (XVIII w.): kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła – kontynuacja rozpoczętych prac

numer zadania: 00460/15

numer w EBOI: 51833/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Śmigiel. kościół p.w. św. Wita (XVIII w.): kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła – kontynuacja rozpoczętych prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Jarosław. opactwo pobenedyktyńskie (XVII w.): remont i konserwacja odcinka obwarowań zagrożonego katastrofą budowlaną – etap III

numer zadania: 02231/15

numer w EBOI: 53454/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Jarosław. opactwo pobenedyktyńskie (XVII w.): remont i konserwacja odcinka obwarowań zagrożonego katastrofą budowlaną – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76.25

Ocena formalna: OK


Gnojewo. kościół p.w. Śś. Szymona i Judy Tadeusza (XIV w.): remont dachu wieży

numer zadania: 03012/15

numer w EBOI: 53517/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51.33

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział w Gdańsku

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gnojewo. kościół p.w. Śś. Szymona i Judy Tadeusza (XIV w.): remont dachu wieży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.33

Ocena formalna: OK


Kwieciszewo. kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1522 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji północnej kościoła

numer zadania: 02309/15

numer w EBOI: 52040/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Marii Magdaleny

Kwota dofinansowania: 130 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kwieciszewo. kościół p.w. św. Marii Magdaleny (1522 r.): prace konserwatorskie i restauratorskie przy elewacji północnej kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.75

Ocena formalna: OKwiadomości kultura, tożsamość organizacji, liczba mieszkańców miast polski, czarniż, rekonstrukcje bitew, koszty podstawowej działalności operacyjnej, muzeum komunikacji warszawa, zredaguj komunikat ostrzegawczy uprzedzenie o zagrożeniu środowiska, lokale socjalne gznk, znak drużyny kolonijnej, flaga czerwona, maciej dziemiańczuk, szkoła plastyczna katowice, historia hymnu polskiego dla dzieci, kosztochłonność…