Portal Edukacyjny – Wirtualna Katedra Wawelska – Etap IV Katedra Królów

numer zadania: 03284/15

numer w EBOI: 55566/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 52.8

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Stanisława Biskupa i Męczennika i Św. Wacława

Kwota dofinansowania: 130 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Portal Edukacyjny – Wirtualna Katedra Wawelska – Etap IV Katedra Królów

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 84.8

Ocena formalna: OK


Lutomierski strój regionalny

numer zadania: 04997/15

numer w EBOI: 57070/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 28

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Navis

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Lutomierski strój regionalny

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 46

Ocena formalna: OK


Cykl wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Bitwy pod Jastkowem

numer zadania: 05203/15

numer w EBOI: 56705/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 17.83

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie zs. w Dąbrowicy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Cykl wydarzeń związanych z obchodami 100-lecia Bitwy pod Jastkowem

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Miejsca Pamięci Narodowej

ocena końcowa: 49.83

Ocena formalna: OK


Opracowanie. digitalizacja i udostępnienie w e-bUW kolekcji Arkadija Tołoczanowa

numer zadania: 02847/15

numer w EBOI: 54151/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 54.4

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Warszawski

Kwota dofinansowania: 60 562,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Opracowanie. digitalizacja i udostępnienie w e-bUW kolekcji Arkadija Tołoczanowa

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 90.4

Ocena formalna: OKile pięter ma pałac kultury, niepodległość wiersz, ratownictwa, urzad służby cywilnej, tablica puck, 24*30, powierzchnia użytkowa a całkowita, zachęta synonim, pawilon czterech kopul, escape room piotrków, gov, koszty kontrolowane, parafia miłowice, bezpłatną, stanisław tomasz bortkiewicz, zgodnie z konstytucją księstwa warszawskiego dziedzicznym władcą tego państwa został, specyfikacja techniczna wzór, wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszeń wzór, autor odezwy legionowej, energa oswiadczenie odbiorcy koncowego, wojewódzki konserwator zabytków katowice…