Kościelna Wieś. kościół p.w. św. Wawrzyńca (XII-XIV w.): remont wraz z niezbędnymi pracami konstrukcyjnymi więźby i pokrycia dachu nad nawą i kruchtą. konserwacja szczytu zachodniego (lico zewnętrzne)

numer zadania: 03847/15

numer w EBOI: 52761/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka św. Wawrzyńca

Kwota dofinansowania: 400 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kościelna Wieś. kościół p.w. św. Wawrzyńca (XII-XIV w.): remont wraz z niezbędnymi pracami konstrukcyjnymi więźby i pokrycia dachu nad nawą i kruchtą. konserwacja szczytu zachodniego (lico zewnętrzne)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

numer zadania: 05072/15

numer w EBOI: 58762/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 24.02.2021

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Filmgramm

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Oni to My – mniejszości narodowe i etniczne w Polsce

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 45.2

Ocena formalna: OK


Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy

numer zadania: 08796/15

numer w EBOI: 57424/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.8

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Kwota dofinansowania: 23 800,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Polonica w zasobach Archiwum Państwowego w Lewoczy

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 75.8

Ocena formalna: OKdochód netto z działalności gospodarczej, pokój i nadzieja tekst, pokoje do wynajęcia jantar, wojewódzki urząd pracy tarcza antykryzysowa, żeleziec, wymień gospodarcze i społeczne skutki 1 wojny światowej, www gdansk pl, szkoła muzyczna świątniki górne, ięcej, teren wydzielony na tor kolejowy, dzięki o panie nuty, przyczyny wojny o niepodległość usa, rejestr należności publicznoprawnych, sms do chorego, i-153, warszawa dnia, osm gdynia, kościół rakowiecka, stypendium kul, mapa covid polska, granice rp…