Mętków. kościół drewniany p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVIII w.): konserwacja polichromii na drewnianych sklepieniach i ścianach całego kościoła. polegająca na odsłonięciu zamalowanych malowideł. przywróceniu desek z polichromią na właściwe miejsce a przez to przywrócenie pierwotnej estetyki wnętrza

numer zadania: 01732/15

numer w EBOI: 52633/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w.Matki Boskiej Częstochowskiej w Mętkowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Mętków. kościół drewniany p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej (XVIII w.): konserwacja polichromii na drewnianych sklepieniach i ścianach całego kościoła. polegająca na odsłonięciu zamalowanych malowideł. przywróceniu desek z polichromią na właściwe miejsce a przez to przywrócenie pierwotnej estetyki wnętrza

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Warszawa. Cmentarz Powązkowski: konserwacja 7 pomników nagrobnych oraz 1 kaplicy (XIX i XX w.): prace przy ścianach zewnętrznych. wewnętrznych i elementach metalowych – II etap

numer zadania: 00208/15

numer w EBOI: 50709/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami im. Jerzego Waldorffa

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Warszawa. Cmentarz Powązkowski: konserwacja 7 pomników nagrobnych oraz 1 kaplicy (XIX i XX w.): prace przy ścianach zewnętrznych. wewnętrznych i elementach metalowych – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OK


Kraków. Synagoga Tempel (XIX w.): usunięcie stanu awaryjnego konstrukcji budynku – etap II

numer zadania: 00840/15

numer w EBOI: 52109/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 22

nazwa wnioskodawcy: Gmina Wyznaniowa Żydowska w Krakowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kraków. Synagoga Tempel (XIX w.): usunięcie stanu awaryjnego konstrukcji budynku – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


Zborowskie. budynek fajczarni (XVIII w.): remont i zabezpieczenie ścian. stropu. naprawa sklepienia piwnicy. fundamentów obwodowych. remont pieca

numer zadania: 03387/15

numer w EBOI: 53471/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Gmina Ciasna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Zborowskie. budynek fajczarni (XVIII w.): remont i zabezpieczenie ścian. stropu. naprawa sklepienia piwnicy. fundamentów obwodowych. remont pieca

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.75

Ocena formalna: OKi kadrowa, dowód rejestracyjny francuski przekreślony, polska flaga w pionie, granice rp, gdańsk rzeźnicka, grotgera, nadarzyce, ile trwała druga wojna światowa, finansowanie kościoła 2016, pomorskie miasto, załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, liczebność polski, józef dowbor-muśnicki, www gazetapolska pl codzienna…