Śmigiel. kościół p.w. św. Wita (XVIII w.): kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła – kontynuacja rozpoczętych prac

numer zadania: 00460/15

numer w EBOI: 51833/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Śmigiel. kościół p.w. św. Wita (XVIII w.): kapitalny remont konstrukcji i dachu wieży kościoła – kontynuacja rozpoczętych prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Świdnica. kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-­konserwatorski  storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i deskowania stropu oraz remont konstrukcji murów – II etap

numer zadania: 00752/15

numer w EBOI: 52235/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.67

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Świdnicy

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Świdnica. kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-­konserwatorski  storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i deskowania stropu oraz remont konstrukcji murów – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.67

Ocena formalna: OK


Gliwice. drewniany kościół p.w. św. Jerzego (XVII w.): konserwacja i restauracja ołtarza głównego

numer zadania: 02154/15

numer w EBOI: 52535/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia p.w. Ducha Świętego w Gliwicach

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Gliwice. drewniany kościół p.w. św. Jerzego (XVII w.): konserwacja i restauracja ołtarza głównego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


WOKÓŁ TRADYCJI 2015

numer zadania: 03580/15

numer w EBOI: 58067/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 26

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Teatralny Kana

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: WOKÓŁ TRADYCJI 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Wydanie i promocja rocznika: Kalendarz Beskidzki na rok 2016

numer zadania: 05540/15

numer w EBOI: 60394/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Przyjaciół Bielska-Białej i Podbeskidzia

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Wydanie i promocja rocznika: Kalendarz Beskidzki na rok 2016

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Sokołowsko. neogotycki budynek dawnego Sanatorium „Grunwald”(1853-76): prace budowlane zabezpieczające. stabilizacja konstrukcji. montaż stropów WPS – etap IV

numer zadania: 01456/15

numer w EBOI: 53299/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Sokołowsko. neogotycki budynek dawnego Sanatorium „Grunwald”(1853-76): prace budowlane zabezpieczające. stabilizacja konstrukcji. montaż stropów WPS – etap IV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.5

Ocena formalna: OK


MIĘDZYNARODOWE FORUM DUDZIARSKIE

numer zadania: 03865/15

numer w EBOI: 56282/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.6

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Dudziarz.eu” – Wielkopolskie Kapele Dudziarskie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: MIĘDZYNARODOWE FORUM DUDZIARSKIE

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 74.6

Ocena formalna: OK


Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające. etap V

numer zadania: 09829/15

numer w EBOI: 63892/15/A1

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 32.75

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Dom Kaukaski w Polsce

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Dawne obserwatorium na Górze Pop Iwan w Czarnohorze. Ukraina – prace konserwatorsko-zabezpieczające. etap V

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 68.75

Ocena formalna: OK


Benedykt Jerzy Dorys – digitalizacja fotografii – IV etap (ostatni). uporządkowanie i digitalizacja cz. archiwum autora

numer zadania: 05186/15

numer w EBOI: 56935/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dobrej Książki

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Benedykt Jerzy Dorys – digitalizacja fotografii – IV etap (ostatni). uporządkowanie i digitalizacja cz. archiwum autora

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnebiblio uwr, przedwojenna polska, zabytki w gdyni, 11 listopada scenariusz przedstawienia, nagroda akademii filmowej za najlepszy montaż dźwięku, kopernik muzeum, cytadela warszawa adres, gdansk rynek, franciszkanie legnica, dziedzictwo 2018, balony nałęczów 2019, gdańsk asp, nospr repertuar…