Łomnica. kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XV w.): remont elewacji kościoła

numer zadania: 00686/15

numer w EBOI: 52076/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymskokatolicka p.w.Niepokalanego Poczęcia NMP

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Łomnica. kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP (XV w.): remont elewacji kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Tykocin. Muzeum – Synagoga Wielka (XVI w.): wymiana pokrycia dachowego

numer zadania: 02951/15

numer w EBOI: 52688/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.25

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Podlaskie w Białymstoku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Tykocin. Muzeum – Synagoga Wielka (XVI w.): wymiana pokrycia dachowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Sandomierz. Biblioteka Diecezjalna: prace konserwatorskie przy pozostałej części zabytkowego księgozbioru – pełna konserwacja rękopisu C 426 (XV w.). oraz unikatowych woluminów – Iluminowane Graduały i Psalteria: sygn. 176 (XVII w.). 320 (XVII w.). 321 (1725r.). 53174 (1647r.)

numer zadania: 00976/15

numer w EBOI: 53396/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51.25

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Biblioteka Diecezjalna w Sandomierzu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Sandomierz. Biblioteka Diecezjalna: prace konserwatorskie przy pozostałej części zabytkowego księgozbioru – pełna konserwacja rękopisu C 426 (XV w.). oraz unikatowych woluminów – Iluminowane Graduały i Psalteria: sygn. 176 (XVII w.). 320 (XVII w.). 321 (1725r.). 53174 (1647r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 68.25

Ocena formalna: OK


Chojna. obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych

numer zadania: 01282/15

numer w EBOI: 52441/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Gmina Chojna

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Chojna. obronne mury miejskie (XV w.): rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OKobowiązujące akty prawne, potop film youtube, pan tadeusz litwo, niepodległa 2018, magdalena sroka, mapa pociągów, jacek malczewski dzieła sztuki, hymn co to jest, urzad skarbowy w malborku, linia 76, oferty pracy służba cywilna, regulamin napis, oś czasu w historii, podanie co to jest, teatr symbol, obozy zagłady mapa, kosciol wszystkich swietych warszawa, intensywność zabudowy definicja, drelichy…