Boronów. drewniany kościół NMP Królowej Różańca Świętego (1611 r.): konserwacja późnorenesansowej kaplicy północnej (pocz. XVII w.) IV etap – ołtarz główny p.w. św. Anny

numer zadania: 02948/15

numer w EBOI: 52497/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. NMP Królowej Różańca Świętego w Boronowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Boronów. drewniany kościół NMP Królowej Różańca Świętego (1611 r.): konserwacja późnorenesansowej kaplicy północnej (pocz. XVII w.) IV etap – ołtarz główny p.w. św. Anny

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.5

Ocena formalna: OK


Brudzędy. zespół zagrody holenderskiej (ok. 1870 r.): prace zabezpieczające fundament. naprawa poszycia dachowego i prace wykończeniowe

numer zadania: 04099/15

numer w EBOI: 52159/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 12

nazwa wnioskodawcy: Błażej Andrzej Gawliński

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Brudzędy. zespół zagrody holenderskiej (ok. 1870 r.): prace zabezpieczające fundament. naprawa poszycia dachowego i prace wykończeniowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.75

Ocena formalna: OKjanusz maj żyje, otwock świdermajer, wypadek tramwaj gdańsk, droga polski do niepodległości w punktach, czasopismo polityka, filmy psychologiczne 2017, ziemia cieszyńska, ministerstwo przemysłu, wanda gruz ida, piosenka przez twe oczy, ośrodek chopinowski szafarnia, włoska częstochowa krzyżówka, diabły z loudun, mf gov pity, tekst piosenki serce w plecaku, gorzów ogłoszenia, radio lwów, zpsp smocza, rozmiar plakatu…