Golcowa. kościół p.w. św. Barbary – dekoracja malarska na stropie prezbiterium (XIX w.) oraz gotycka dekoracja malarska na ścianach apsydy: konserwacja – II etap

numer zadania: 02149/15

numer w EBOI: 52326/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Barbary w Golcowej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Golcowa. kościół p.w. św. Barbary – dekoracja malarska na stropie prezbiterium (XIX w.) oraz gotycka dekoracja malarska na ścianach apsydy: konserwacja – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OK


Warta Bolesławiecka. dwór (XVI w.): pełna konserwacja i odtworzenie XVII i XIX-wiecznej dekoracji sgraffitowej na elewacjach budynku – kontynuacja prac

numer zadania: 00730/15

numer w EBOI: 51796/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.67

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Stanisław i Danuta Kuduk

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Warta Bolesławiecka. dwór (XVI w.): pełna konserwacja i odtworzenie XVII i XIX-wiecznej dekoracji sgraffitowej na elewacjach budynku – kontynuacja prac

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.67

Ocena formalna: OK


Ciechanowice. pałac – drewniane. polichromowane stropy (XVII w.) oraz dekoracje malarskie ścian I piętra (XVI. XVII i XVIII w.): remont. konserwacja i restauracja. wraz z częściową rekonstrukcją stropów – II etap

numer zadania: 01368/15

numer w EBOI: 52195/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Sudeckie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.. Andrzej i Danuta Meller

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Ciechanowice. pałac – drewniane. polichromowane stropy (XVII w.) oraz dekoracje malarskie ścian I piętra (XVI. XVII i XVIII w.): remont. konserwacja i restauracja. wraz z częściową rekonstrukcją stropów – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


Legnickie Pole. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła – konserwacja neoklasycystycznych drewnianych stalli i tronu Przeora i Opata

numer zadania: 01493/15

numer w EBOI: 53179/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.25

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Św. Jadwigi Śląskiej w Legnickim Polu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Legnickie Pole. kościół p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego i św. Jadwigi Śląskiej (XVIII w.): prace konserwatorskie w prezbiterium kościoła – konserwacja neoklasycystycznych drewnianych stalli i tronu Przeora i Opata

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.25

Ocena formalna: OK


Susz. kościół p.w. św. Antoniego z Padwy Doktora Kościoła (poł. XIV w.): konserwacja części kościoła

numer zadania: 01272/15

numer w EBOI: 53194/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka Św. Antoniego w Suszu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Susz. kościół p.w. św. Antoniego z Padwy Doktora Kościoła (poł. XIV w.): konserwacja części kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.5

Ocena formalna: OKpraca w produkcji filmowej, paszporty msw gov pl, znaki odcinek 3, sprawdź czy dowód jest do odebrania, 8 klasowa szkoła podstawowa, żurawiejki na pułki kawalerii, miedzywojnie, godło polski zmiany, programy mkidn, nie do zniesienia, pokazy lotnicze świdnik, muzeum warmii i mazur, wykaż że, rada sołecka dieta, art. 91 § 1 kk, onkologia dziecięca…