Turośl. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont posadzek

numer zadania: 02271/15

numer w EBOI: 51947/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Turośl. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont posadzek

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.75

Ocena formalna: OK


Pożarowo. pałac (XIX w.): remont dachów korpusu głównego i wieży

numer zadania: 02049/15

numer w EBOI: 53300/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Nasze Pożarowo

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Pożarowo. pałac (XIX w.): remont dachów korpusu głównego i wieży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Wojcieszyce.kościół parafialny p.w. św. Barbary: prace konserwatorskie grupy siedmiu zabytkowych barokowych obrazów z I połowy XVIII wieku oraz dwóch barokowych figur z nawy głównej kościoła

numer zadania: 01014/15

numer w EBOI: 52133/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka Wojcieszyce

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wojcieszyce.kościół parafialny p.w. św. Barbary: prace konserwatorskie grupy siedmiu zabytkowych barokowych obrazów z I połowy XVIII wieku oraz dwóch barokowych figur z nawy głównej kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OKzabór terytorium innego państwa, biegi rysunek, szkola bojano, w jaki sposób podane zwroty i wyrażenia wiążą się z treścią utworu nie mijam, układaj historie fanta, interia gry on line, jacek heidenreich, zasilek.dla bezrobotnych 2020, sejmik województwa pomorskiego, papież franciszek ile ma lat, lekyt, rezydencja 2017, szkola wislinka, rozwiązanie konkursu, trasa europejska, europa po 1 wojnie światowej mapa, karta oceny pracy nauczyciela kontraktowego 2019 wzór, poluzowanie obostrzen, określona epoka interpretacja, forma zajec na uczelni krzyzowka, krs wniosek, oznaczenia w obozach koncentracyjnych…