Szczecin. kościół pw. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): renowacja elewacji północnej

numer zadania: 04066/15

numer w EBOI: 52361/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Ewangelisty w Szczecinie

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Szczecin. kościół pw. św. Jana Ewangelisty (XIV w.): renowacja elewacji północnej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OK


Kolekcja Muzyki Klasycznej. Rozrywkowej i Jazzowej w Bibliotece Cyfrowej Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie

numer zadania: 03322/15

numer w EBOI: 55501/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Akademia Sztuki w Szczecinie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Kolekcja Muzyki Klasycznej. Rozrywkowej i Jazzowej w Bibliotece Cyfrowej Mediateki Akademii Sztuki w Szczecinie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Ze źródła pieśni. Zebranie. odtworzenie i digitalizacja oraz udostępnienie folkloru muzycznego górali nadpopradzkich

numer zadania: 04847/15

numer w EBOI: 55874/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Górali Nadpopradzkich

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Ze źródła pieśni. Zebranie. odtworzenie i digitalizacja oraz udostępnienie folkloru muzycznego górali nadpopradzkich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Benedykt Jerzy Dorys – digitalizacja fotografii – IV etap (ostatni). uporządkowanie i digitalizacja cz. archiwum autora

numer zadania: 05186/15

numer w EBOI: 56935/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Dobrej Książki

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Benedykt Jerzy Dorys – digitalizacja fotografii – IV etap (ostatni). uporządkowanie i digitalizacja cz. archiwum autora

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnestan wyjatkowy konstytucja, ciepłego dnia, muzeum sztuki nowoczesnej łódź, budowa akapitu, tekst hymnu polski, walce chopina, rocznica odzyskania niepodległości plakat, oficer przyboczny, liczba liceów w polsce, zapomniałem nip, art. 88c ust. 1 pkt 2 ustawy, wydarzenia regionalne piła, gry zabawy, fundacja seweryna krajewskiego, filmy z lat 20, zamki na górnym śląsku, uniwersytet muzyczny w warszawie, składka krus 2020, weekend godziny dla seniorów, zawieszenie zajęć w szkołach, monika lewandowska, mapa 49 województw, film kocham cię polsko…