Stanów. kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa – obraz św. Michał Archanioł i św. Mikołaj autorstwa Jeremiasa Josepha Knechtla z ołtarza głównego p.w. św. Mikołaja (XVIII w.): konserwacja i restauracja

numer zadania: 00523/15

numer w EBOI: 51785/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marii Magdaleny w Brzeźnicy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Stanów. kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa – obraz św. Michał Archanioł i św. Mikołaj autorstwa Jeremiasa Josepha Knechtla z ołtarza głównego p.w. św. Mikołaja (XVIII w.): konserwacja i restauracja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.5

Ocena formalna: OK


Runowo. kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła (XIV-XV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej ambony (1605 r.) i chrzcielnicy (1604 r.)

numer zadania: 00732/15

numer w EBOI: 52685/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Tomasza Apostoła w Runowie

Kwota dofinansowania: 60 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Runowo. kościół p.w. Św. Tomasza Apostoła (XIV-XV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie zabytkowej ambony (1605 r.) i chrzcielnicy (1604 r.)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


Siemczyno. kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej (1854-56 z barokową kaplicą grobową z XVII w.): ratunkowy remont dachu. więźby dachowej i drewnianego stropu – etap II

numer zadania: 00477/15

numer w EBOI: 51757/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Siemczynie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Siemczyno. kościół p.w. Matki Bożej Różańcowej (1854-56 z barokową kaplicą grobową z XVII w.): ratunkowy remont dachu. więźby dachowej i drewnianego stropu – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.75

Ocena formalna: OK


Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

numer zadania: 02139/15

numer w EBOI: 52409/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Oddział Bieszczadzki

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Bystre. greckokatolicka cerkiew (1902 r.): kontynuacja remontu (tambur kopuły nawy głównej. południowy transept. chór wewnętrzny. instalacja odgromowa)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Warszawa. Przyrynek 2 – kaplica św. Barbary (XVIII w.) zespołu kościoła p.w. Nawiedzenia NMP (XV w.): konserwacja – V etap

numer zadania: 00616/15

numer w EBOI: 52112/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Warszawa. Przyrynek 2 – kaplica św. Barbary (XVIII w.) zespołu kościoła p.w. Nawiedzenia NMP (XV w.): konserwacja – V etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OKmarmed gdynia, ile lat trwały zabory, legalny nielegalny, pabla nerudy, żytomierz ukraina, miejsca historyczne w polsce, muzeum w lublinie, szkoła prokowo, 11 listopada francja, stabrowski, ochotnik film, granica, śpimy, niewymieniony, czy radny może być sołtysem, wyjaśnił, krótkie widowisko estradowe…