Grabowiec. kościół p.w. św. Mikołaja (1629 r.): remont konserwatorski wnętrza nawy głównej obejmujący wystrój sztukatorski oraz wyprawy tynkarskie

numer zadania: 01259/15

numer w EBOI: 52855/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja w Grabowcu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Grabowiec. kościół p.w. św. Mikołaja (1629 r.): remont konserwatorski wnętrza nawy głównej obejmujący wystrój sztukatorski oraz wyprawy tynkarskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.25

Ocena formalna: OK


Chwarszczany. kościół p.w. św. Stanisława Kostki – kaplica templariuszy i joannitów (XII-XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przęsła elewacji południowej i przypory

numer zadania: 00922/15

numer w EBOI: 53273/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Wniebowzięcia N.M.P w Sarbinowie

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Chwarszczany. kościół p.w. św. Stanisława Kostki – kaplica templariuszy i joannitów (XII-XIV w.): prace konserwatorskie i restauratorskie przęsła elewacji południowej i przypory

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Przeczno. kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (pocz. XIV w): remont ścian szczytowych i dachu – kontynuacja

numer zadania: 02179/15

numer w EBOI: 52724/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia rzymsko-katolicka Podwyższenia Krzyża Świętego w Przecznie

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Przeczno. kościół Podwyższenia Krzyża Świętego (pocz. XIV w): remont ścian szczytowych i dachu – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Gniezno. dwór drewniany z Miłonic (XVIII w.): remont dachu i ganku. odtworzenie kominów i ścian działowych murowanych

numer zadania: 00490/15

numer w EBOI: 51792/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Szymon i Katarzyna Fabisiak

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Gniezno. dwór drewniany z Miłonic (XVIII w.): remont dachu i ganku. odtworzenie kominów i ścian działowych murowanych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.5

Ocena formalna: OK


Księży Las. kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła (XV w.): prace zabezpieczające konserwatorskie w kościele

numer zadania: 03762/15

numer w EBOI: 52598/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.5

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Księży Las. kościół filialny p.w. św. Michała Archanioła (XV w.): prace zabezpieczające konserwatorskie w kościele

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 65.5

Ocena formalna: OK


Wielkie Walichnowy. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV-XVIII w.): wykonanie prac konserwatorskich elewacji południowej. zakrystii i dolnej części elewacji zachodniej wraz z przedsionkiem

numer zadania: 01495/15

numer w EBOI: 51882/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Wielkich Walichnowych

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Wielkie Walichnowy. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV-XVIII w.): wykonanie prac konserwatorskich elewacji południowej. zakrystii i dolnej części elewacji zachodniej wraz z przedsionkiem

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66

Ocena formalna: OKrada ochrony zabytków, twój e-pit ministerstwo, szkoła plastyczna koszalin, piknik słowny, centrum szkolenia wojsk obrony terytorialnej, utwór zbiorowy, psm wschowa, muzeum zabytków kultury technicznej gniezno, gov.pl bon turystyczny, kobiety w powstaniu styczniowym, gra terenowa dla dorosłych, iran msz, gdańsk powódź, szkoła muzyczna kamień…