Kraków. kościół św. Mikołaja (XII-XVII w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich dekoracji malarskiej ścian i sklepień wraz z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku remontu konstrukcyjnego oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej w koniecznym zakresie

numer zadania: 00650/15

numer w EBOI: 52300/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Mikołaja w Krakowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Kraków. kościół św. Mikołaja (XII-XVII w.): kontynuacja prac konserwatorskich i restauratorskich dekoracji malarskiej ścian i sklepień wraz z usunięciem zniszczeń powstałych w wyniku remontu konstrukcyjnego oraz uporządkowanie instalacji elektrycznej w koniecznym zakresie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.25

Ocena formalna: OK


Trybsz. kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (XVI w.): konserwacja elementów wyposażenia kościoła i remont konserwatorski kamiennej posadzki

numer zadania: 00551/15

numer w EBOI: 51905/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Elżbiety Węgierskiej w Trybszu

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Trybsz. kościół p.w. św. Elżbiety Węgierskiej (XVI w.): konserwacja elementów wyposażenia kościoła i remont konserwatorski kamiennej posadzki

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Kunkowa. cerkiew prawosławna p.w. św. Apostoła Łukasza w Kunkowej (XIX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz I etap prac przy montażu systemu sygnalizacji pożaru

numer zadania: 00880/15

numer w EBOI: 52667/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. Św. Apostoła Łukasza w Kunkowej

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kunkowa. cerkiew prawosławna p.w. św. Apostoła Łukasza w Kunkowej (XIX w.): montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz I etap prac przy montażu systemu sygnalizacji pożaru

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK


Wokół jednego stołu”- Twórcze spotkania interdyscyplinarneDziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna730.21754.2OK
03151/1554965/141Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna

numer zadania: 05464/15

numer w EBOI: 57666/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 9

ocena strategiczna: 31

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Św. Jadwigi

OK

Kwota dofinansowania: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Wokół jednego stołu”- Twórcze spotkania interdyscyplinarneDziedzictwo kulturoweKultura ludowa i tradycyjna730.21754.2OK
03151/1554965/141Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca „Zamojszczyzna

program: Niematerialne dziedzictwo kulturowe w mieście światowego dziedzictwa kultury

priorytet: Dziedzictwo kulturowe

ocena końcowa: 14

Ocena formalna: 54dziwisz kamerdyner, 11 litopada, niepodległa gov.pl, dziennik bałtycki kondolencje, portret józefa piłsudskiego, sprawdzenie pit za 2019, kaspszyk dyrygent, 18 czerwca, mistrz 2017, straż miejska gdańsk telefon, zatrucia czadem, najmniejsza wioska w polsce, żydowskiej, ks skorupko, 500+ dla niepełnosprawnych ustawa, lubomierz sami swoi, blatta, piekna polska…