Wrocław. kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): rewitalizacja Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła poprzez dokończenie prac konserwatorsko-restauratorskich w nawie wschodniej. nawie głównej

numer zadania: 02693/15

numer w EBOI: 52345/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.5

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Mikołaja

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Wrocław. kościół p.w. św. Antoniego (XVII w.): rewitalizacja Sanktuarium Jasnogórskiej Matki Kościoła poprzez dokończenie prac konserwatorsko-restauratorskich w nawie wschodniej. nawie głównej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Przyrów. kościół p.w. św. Mikołaja (XVI w.): konserwacja polichromii na ścianach prezbiterium – etap III

numer zadania: 02169/15

numer w EBOI: 51899/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Doroty w Przyrowie

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Przyrów. kościół p.w. św. Mikołaja (XVI w.): konserwacja polichromii na ścianach prezbiterium – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


III Międzynarodowy Kongres Naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

numer zadania: 02692/15

numer w EBOI: 53544/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40

ocena strategiczna: 30

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: III Międzynarodowy Kongres Naukowy: Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 76

Ocena formalna: OK


Wozy na ludowo malowane

numer zadania: 06684/15

numer w EBOI: 55200/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 32.6

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wozy na ludowo malowane

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 54.6

Ocena formalna: OK


Kołbacz. kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu (XIII w.) prace konserwatorskie romańskiego transeptu ( południe). oraz ściany gotyckiej (zachodniej) – rozeta

numer zadania: 01284/15

numer w EBOI: 52783/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 24

nazwa wnioskodawcy: Parafia pod wezwaniem Najświętrzego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu

Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kołbacz. kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kołbaczu (XIII w.) prace konserwatorskie romańskiego transeptu ( południe). oraz ściany gotyckiej (zachodniej) – rozeta

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76.5

Ocena formalna: OK


Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie. etap XV

numer zadania: 05946/15

numer w EBOI: 55247/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 36.8

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Prowincja św. Antoniego i bł. Jakuba Strzemię Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)

Kwota dofinansowania: 105 140,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Odbudowa Sanktuarium Matki Bożej w Bołszowcach na Ukrainie. etap XV

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 65.8

Ocena formalna: OKkrzysztof bollin, wydział polityki społecznej, ksiądz w wojsku, męczeństwo, pokolenia serial, machulski jan, joanna górska życiorys, emocje scenariusz zajęć dla 3 latków, www 89, szkoła muzyczna w wałbrzychu, bip prezes rady ministrów oferty pracy, ogłoszenie nie stanowi oferty, cmentarz montmartre, sto lat yt, adam jaskulski facebook, miłosz zniewolony umysł, ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego logo, jankiel adler, jednostka samorządu terytorialnego po angielsku…