Białobrzegi. kościół parafialny pw. Trójcy Świętej. obraz tablicowy „Matka Boska z Dzieciątkiem” (XVI w.): konserwacja – etap II

numer zadania: 01135/15

numer w EBOI: 52871/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Trójcy w Białobrzegach

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Białobrzegi. kościół parafialny pw. Trójcy Świętej. obraz tablicowy „Matka Boska z Dzieciątkiem” (XVI w.): konserwacja – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Żarnowiec. Opactwo Benedyktynek (XIII w.): remont dachu części wyższej

numer zadania: 02228/15

numer w EBOI: 52371/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Zwiastowania Pana w Żarnowcu

Kwota dofinansowania: 67 888,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Żarnowiec. Opactwo Benedyktynek (XIII w.): remont dachu części wyższej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.25

Ocena formalna: OK


Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim

numer zadania: 07536/15

numer w EBOI: 55439/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Architektura zespołów kościelno-klasztornych dominikanów w Wielkim Księstwie Litewskim

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Karpaty Naszym Domem – warsztaty kulturowe dla młodych mieszkańców Karpat

numer zadania: 04310/15

numer w EBOI: 56600/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 29.04.2021

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Piastun Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Karpaty Naszym Domem – warsztaty kulturowe dla młodych mieszkańców Karpat

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 55.4

Ocena formalna: OK


Bobrów. pałac (XIII-w.. rozbudowywany i przebudowywany od XVII w. do połowy XIX w.): odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu pałacu

numer zadania: 00553/15

numer w EBOI: 51921/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.25

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Helena Fajkus

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Bobrów. pałac (XIII-w.. rozbudowywany i przebudowywany od XVII w. do połowy XIX w.): odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu pałacu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 77.25

Ocena formalna: OK


Białystok. kościół ewangelicko-augsburski p.w. św Jana ob. rzymskokatolicki p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika (1906-1912 r.): odbudowa wieży i remont pokrycia dachu po pożarze – etap II

numer zadania: 02316/15

numer w EBOI: 51824/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka Świętego Wojciecha Biskupa Męczennika

Kwota dofinansowania: 700 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Białystok. kościół ewangelicko-augsburski p.w. św Jana ob. rzymskokatolicki p.w. św. Wojciecha Biskupa Męczennika (1906-1912 r.): odbudowa wieży i remont pokrycia dachu po pożarze – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OK


Dzierzgoń. kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej – ołtarz południowy (2 ćw. XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie – etap III ostatni

numer zadania: 02419/15

numer w EBOI: 52013/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia p.w. Trójcy Przenajświętszej w Dzierzgoniu

Kwota dofinansowania: 160 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Dzierzgoń. kościół p.w. Trójcy Przenajświętszej – ołtarz południowy (2 ćw. XVIII w.): prace konserwatorskie i restauratorskie – etap III ostatni

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.75

Ocena formalna: OKanimator gra, spacerologia, statystyka urodzeń w polsce, szkoła podstawowa 76 gdańsk, europa 1918, zdkp, uruchomić, rehabilitacja sztum, oppeln, mały karol wojtyła, unia lubelska 1569, wszystkie przedmioty w 8 klasie, pomorskie powiaty, moje tak zwane życie, terenowa wrocław, rosiczka owalna, zajazd talar, ochrona dóbr kultury, radzimir dębski koncerty 2020, rozwuj, numerki życia…