Jasło. Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia N.M.P.: konserwacja digitalizacja i upowszechnienie zbioru ksiąg

numer zadania: 06229/15

numer w EBOI: 59241/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 38.8

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p. w. Wniebowzięcia N.M.P. w Jaśle

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 2

nazwa zadania: Jasło. Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Wniebowzięcia N.M.P.: konserwacja digitalizacja i upowszechnienie zbioru ksiąg

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 51.8

Ocena formalna: OK


Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 – badania. kwerendy i digitalizacja. Etap 4

numer zadania: 02733/15

numer w EBOI: 53814/14/A4

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.8

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy

Kwota dofinansowania: 47 600,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Rosyjskie pomiary polskich klasztorów skasowanych w r. 1832 – badania. kwerendy i digitalizacja. Etap 4

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 70.8

Ocena formalna: OK


Rękodzieło Subregionu Sądeckiego

numer zadania: 06127/15

numer w EBOI: 60463/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.4

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Sądecka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 0

nazwa zadania: Rękodzieło Subregionu Sądeckiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 52.4

Ocena formalna: OKwójt gminy czarna, wyjaśnij jak w opinii marszałka wyglądała sytuacja międzynarodowa, karol anderman, urząd miasta gdańsk godziny, naprzód janów hokej, 1864 rok co się wydarzyło, cezary przybylski, edw archiwum, kreatywni, dziennik województwa pomorskiego, czersko, podpis kwalifikowany gdańsk, fabryka boeinga, wojska rosyjskie w polsce, pieśń żołnierska…