Przeworsk. kościół p.w. Ducha Świętego – dawny klasztor Bożogrobców (XV w.): konserwacja elewacji ściany południowej wieży bez części cokołowej

numer zadania: 02991/15

numer w EBOI: 52900/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Ducha Świętego w Przeworsku

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Przeworsk. kościół p.w. Ducha Świętego – dawny klasztor Bożogrobców (XV w.): konserwacja elewacji ściany południowej wieży bez części cokołowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75.5

Ocena formalna: OK


Aplikacja do automatycznego rozpoznawania poszukiwanych dzieł malarstwa. ETAP I

numer zadania: 08495/15

numer w EBOI: 58915/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 37.2

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Communi Hereditate

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Aplikacja do automatycznego rozpoznawania poszukiwanych dzieł malarstwa. ETAP I

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 68.2

Ocena formalna: OK


Dokumentacja polskiej architektury drewnianej na Czarnej Rusi

numer zadania: 08899/15

numer w EBOI: 60781/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Fundacja AD REM

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Dokumentacja polskiej architektury drewnianej na Czarnej Rusi

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Cyfryzacja. opracowanie i udostępnienie w internecie najcenniejszych zbiorów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

numer zadania: 02912/15

numer w EBOI: 54522/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 40.2

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Cyfryzacja. opracowanie i udostępnienie w internecie najcenniejszych zbiorów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 65.2

Ocena formalna: OK


Digitalizacja ksiąg grodzkich i ziemskich mazowieckich

numer zadania: 03313/15

numer w EBOI: 55581/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.4

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Polskie Towarzystwo Heraldyczne

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

nazwa zadania: Digitalizacja ksiąg grodzkich i ziemskich mazowieckich

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 63.4

Ocena formalna: OKzalew próba, laila imie, lech walesa odloty, co to znaczy że ktoś wygląda szelmowsko, jaki jest tytuł polskiego hymnu narodowego i kto napisał jego słowa, świadczenie kompensacyjne a nagroda jubileuszowa, sonda2, pozwolenie na budowę wzór, gdzie wniosek o paszport, szkoła muzyczna słupca, mapa polski po ii wojnie światowej, dni kobylnicy, niebylo, tvn 24 kontakt z widzami, lidia skrzyniarz, film propagandowy, nadarzyce…