Tymowa. kościół parafialny p.w. MB Bolesnej – drewniany polichromowany strop (1713 r.): konserwacja – etap II

numer zadania: 02444/15

numer w EBOI: 52554/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.33

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. MB Bolesnej w Tymowej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Tymowa. kościół parafialny p.w. MB Bolesnej – drewniany polichromowany strop (1713 r.): konserwacja – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.33

Ocena formalna: OK


Cieszanów. cerkiew (XIX w.): prace remontowo-konserwatorskie – III etap

numer zadania: 02381/15

numer w EBOI: 53356/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Gmina Cieszanów

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Cieszanów. cerkiew (XIX w.): prace remontowo-konserwatorskie – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Guzów. pałac (XVIII/XIX w.): kontynuacja prac związanych z remontem części więźby dachowej i wymianą stropu nad II piętrem (w korpusie centralnym). odtworzeniem czterech kominów. renowacją elewacji wieży zachodniej (do gzymsu nad parterem). remontem elewacji dwóch murowanych lukarn. odtworzeniem części pokrycia dachowego i obróbek blacharskich (w alkierzach bocznych północno-wsch. i płn.-zach.. 4 lukarn oraz gzymsów murowanych lukarn korpusu centralnego. podokienników i gzymsów na elewacji wieży zachodniej

numer zadania: 01071/15

numer w EBOI: 52936/14/A3

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Michał Sobański. Izabela Ponińska

Kwota dofinansowania: 1 000 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Guzów. pałac (XVIII/XIX w.): kontynuacja prac związanych z remontem części więźby dachowej i wymianą stropu nad II piętrem (w korpusie centralnym). odtworzeniem czterech kominów. renowacją elewacji wieży zachodniej (do gzymsu nad parterem). remontem elewacji dwóch murowanych lukarn. odtworzeniem części pokrycia dachowego i obróbek blacharskich (w alkierzach bocznych północno-wsch. i płn.-zach.. 4 lukarn oraz gzymsów murowanych lukarn korpusu centralnego. podokienników i gzymsów na elewacji wieży zachodniej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.5

Ocena formalna: OK


Rudno. ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap VI

numer zadania: 00899/15

numer w EBOI: 52601/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.25

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Gmina Krzeszowice

Kwota dofinansowania: 986 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Rudno. ruiny zamku Tenczyn (XIV w.): prace konserwatorskie i roboty budowlane w celu zabezpieczenia ruin– etap VI

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 73.25

Ocena formalna: OK


Niekonwencjonalna podróż z Barnimem po Kaszubach – animacje plastelinowe

numer zadania: 05914/15

numer w EBOI: 59536/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 26

ocena strategiczna: 15

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Niekonwencjonalna podróż z Barnimem po Kaszubach – animacje plastelinowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 46

Ocena formalna: OKcem wyniki lek, muzeum pojazdów zabytkowych zabrze, mauthausen obóz, szkoła podstawowa nr 6 malbork, mapa polski strefy koronawirus, film o lechu wałęsie, zwolnienie lekarskie wskazanie 2 kod b, 4 zwrotki hymnu, manewry defender 2020 kiedy, wojsko polskie grafika, szkoła podstawowa w michorzewie, system informacji przestrzennej wejherowo, zmiana w ewidencji gruntów z urzędu, uchylić, www apdop gov pl, teatr kwadrat repertuar, oil warszawa staż, czterooczak świerkowiec, tekst hymnu…