Kartno. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (XIII w.): wymiana pokrycia dachowego. stropu drewnianego. instalacji odgromowej oraz wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych do kościoła

numer zadania: 01035/15

numer w EBOI: 53058/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kartno. kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. (XIII w.): wymiana pokrycia dachowego. stropu drewnianego. instalacji odgromowej oraz wymiana zewnętrznych drzwi wejściowych do kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 62.5

Ocena formalna: OK


Konkurs Tradycji „Mała Wielkanoc”

numer zadania: 06247/15

numer w EBOI: 60274/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 31

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Ducha Gór

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Konkurs Tradycji „Mała Wielkanoc”

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 64

Ocena formalna: OK


Słupsk. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (1865-1867): prace renowacyjne i konserwatorskie polichromii i witraży

numer zadania: 02159/15

numer w EBOI: 52563/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.75

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: ParafiaRzymskokatolicka pw.NS Jezusowego w Słupsku

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Słupsk. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego (1865-1867): prace renowacyjne i konserwatorskie polichromii i witraży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 62.75

Ocena formalna: OKżydzi w ak, użytek ba, prezentacja o niepodległości, komórki burzowe nad polską mapa, polski radio, ośrodki władzy na ziemiach polskich w 1918, już tam ojciec do swej basi, pw składanie dokumentów, jp jego historia, stan wojenny 2020, gloria bujnowski, klasztor ojców paulinów, biała flaga co oznacza, ustal jakie cechy ludzkie nadano w poniższych fragmentach wierszy, bdot500 pdf…