Łukowica. drewniany kościół p.w. św. Andrzej Apostoła (XVI przebud. XVII w.): prace ratunkowe i konserwatorskie przy wzmocnieniu konstrukcji. wymiana deskowania oraz prace konserwatorskie przy nawarstwieniach malarskich we wnętrzu nawy kościoła

numer zadania: 00555/15

numer w EBOI: 51865/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Andrzeja Apostoła w Łukowicy

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Łukowica. drewniany kościół p.w. św. Andrzej Apostoła (XVI przebud. XVII w.): prace ratunkowe i konserwatorskie przy wzmocnieniu konstrukcji. wymiana deskowania oraz prace konserwatorskie przy nawarstwieniach malarskich we wnętrzu nawy kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 71.5

Ocena formalna: OK


Ośno Lubuskie. kościół p.w. św.Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja II etapu ratunkowego zabezpieczenia korpusu nawowego

numer zadania: 00538/15

numer w EBOI: 52185/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka pw. św. Jakuba Ap. w Ośnie Lubuskim

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ośno Lubuskie. kościół p.w. św.Jakuba Apostoła (XIV w.): kontynuacja II etapu ratunkowego zabezpieczenia korpusu nawowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 75.5

Ocena formalna: OK


Sobótka ­ Górka. Zamek (XII w.): kontynuacja (etap III) renowacji kaplicy romańskiej

numer zadania: 03030/15

numer w EBOI: 53445/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.67

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: ECOINWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Sobótka ­ Górka. Zamek (XII w.): kontynuacja (etap III) renowacji kaplicy romańskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76.67

Ocena formalna: OKzadenuncjował, osiągnięcia ii rp, ostrzegam, żabińscy, kolejnosc epok, pole ochronne logo, zasady racjonalnego gospodarowania, powroty, 24 123 janowiec, na mapie został przedstawiony przebieg najdłuższej linii kolejowej, śladami historii, krzyż ormiański, pruszcz gdański wybory 2018, kangur progi punktowe 2018, jak sprawdzić czy e deklaracja dotarła do urzędu skarbowego, mapa.koronawirusa…