Męcina. kościół p.w. św. Antoniego Opata (XVI w.); prace ratunkowe i konserwatorskie przy XVII-wiecznym murze wokół świątyni oraz konserwacja nawarstwień malarskich (XVII – XIX w.) we wnętrzu kaplicy bocznej i prezbiterium

numer zadania: 00554/15

numer w EBOI: 51884/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46

ocena strategiczna: 11

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Antoniego Opata w Męcinie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Męcina. kościół p.w. św. Antoniego Opata (XVI w.); prace ratunkowe i konserwatorskie przy XVII-wiecznym murze wokół świątyni oraz konserwacja nawarstwień malarskich (XVII – XIX w.) we wnętrzu kaplicy bocznej i prezbiterium

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 63

Ocena formalna: OK


Wojcieszyce.kościół parafialny p.w. św. Barbary: prace konserwatorskie grupy siedmiu zabytkowych barokowych obrazów z I połowy XVIII wieku oraz dwóch barokowych figur z nawy głównej kościoła

numer zadania: 01014/15

numer w EBOI: 52133/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka Wojcieszyce

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Wojcieszyce.kościół parafialny p.w. św. Barbary: prace konserwatorskie grupy siedmiu zabytkowych barokowych obrazów z I połowy XVIII wieku oraz dwóch barokowych figur z nawy głównej kościoła

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67

Ocena formalna: OK


Łękanów. pałac (XIX w.): ratunkowy remont dachu z wymianą pokrycia. przywróceniem historycznych lukarn i sztukaterii oraz wstawieniem okien

numer zadania: 02468/15

numer w EBOI: 53216/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 42.5

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Odbudowy Pałacu Łękanów

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Łękanów. pałac (XIX w.): ratunkowy remont dachu z wymianą pokrycia. przywróceniem historycznych lukarn i sztukaterii oraz wstawieniem okien

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 64.5

Ocena formalna: OK


Jarosław. opactwo pobenedyktyńskie (XVII w.): remont i konserwacja odcinka obwarowań zagrożonego katastrofą budowlaną – etap III

numer zadania: 02231/15

numer w EBOI: 53454/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Ośrodek Kultury i Formacji Chrześcijańskiej im. Służebnicy Bożej Anny Jenke

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Jarosław. opactwo pobenedyktyńskie (XVII w.): remont i konserwacja odcinka obwarowań zagrożonego katastrofą budowlaną – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76.25

Ocena formalna: OK


Brzeziny. kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (I poł. XIV w.): prace zabezpieczające przeciwwilgociowe wraz z zabezpieczeniem późnogotyckiego tunelu – III etap

numer zadania: 01946/15

numer w EBOI: 53012/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Rzymskokatolicka Parafia Podwyższenia Św. Krzyża

Kwota dofinansowania: 250 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Brzeziny. kościół p.w. Podwyższenia Św. Krzyża (I poł. XIV w.): prace zabezpieczające przeciwwilgociowe wraz z zabezpieczeniem późnogotyckiego tunelu – III etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


W poszukiwaniu tradycji – spotkania i warsztaty muzyczne dla dzieci.

numer zadania: 03501/15

numer w EBOI: 56923/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 22.02.2021

ocena strategiczna: 13

nazwa wnioskodawcy: Teatr Muzyczny Roma

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: W poszukiwaniu tradycji – spotkania i warsztaty muzyczne dla dzieci.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 42.2

Ocena formalna: OK


Jarosław. Miejski Ośrodek Kultury – budynek byłego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1889 r.): remont elewacji. wykonanie izolacji pionowej. poziomej. drenażu opasowego fundamentów oraz kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

numer zadania: 02344/15

numer w EBOI: 52826/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Miejski Ośrodek Kultury w Jarosławiu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Jarosław. Miejski Ośrodek Kultury – budynek byłego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” (1889 r.): remont elewacji. wykonanie izolacji pionowej. poziomej. drenażu opasowego fundamentów oraz kontynuacja wymiany stolarki okiennej i drzwiowej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 67.75

Ocena formalna: OK


Chocz. pałac Infułatów (XVIII w.): wzmocnienie posadowienia. scalenie i kotwienie ścian. remont dachu

numer zadania: 00678/15

numer w EBOI: 52053/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 9

nazwa wnioskodawcy: Kuria Diecezjalna w Kaliszu

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Chocz. pałac Infułatów (XVIII w.): wzmocnienie posadowienia. scalenie i kotwienie ścian. remont dachu

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 66.67

Ocena formalna: OK


Poznań. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): ratownicze prace remontowo-konserwatorskie dachu – VI etap

numer zadania: 00930/15

numer w EBOI: 52428/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Dom Zakonny Towarzystwa Jezusowego

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Poznań. kościół p.w. Najświętszego Serca Jezusowego i Matki Boskiej Pocieszenia wraz z klasztorem podominikańskim (XIII w.): ratownicze prace remontowo-konserwatorskie dachu – VI etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.75

Ocena formalna: OKnuty fortepian, domy opieki gdańsk, defilada 15 sierpnia 2018, ds do spraw, umundurowanie wojska polskiego, stanisława kostki potockiego, wodewile, wola gułowska muzeum, radzynski osrodek kultury, zespol ona, www.mw.mil.pl, bip radzyń podlaski, siri po polsku 2018, audiodeskrypcja jak wyłączyć, granice państwa, zus rp-7, kangur progi punktowe 2018, zezwolenie na pobyt stały, światła na niebie, zasiłek pielęgnacyjne 2019, połącz podane funkcje z imionami i nazwiskami polityków którzy objęli je w 1989 roku, muzeum zegarów gdańsk…