Legnica. kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (XIV w.): zakończenie prac restauratorskich wnętrza kościoła – konserwacja i restauracja dwóch przęseł (VI. VII) środkowej części nawy głównej i apsydy prezbiterium

numer zadania: 02442/15

numer w EBOI: 52669/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św Ap. Piotra i Pawła w Legnicy

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Legnica. kościół p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (XIV w.): zakończenie prac restauratorskich wnętrza kościoła – konserwacja i restauracja dwóch przęseł (VI. VII) środkowej części nawy głównej i apsydy prezbiterium

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK


Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. IV etap

numer zadania: 09851/15

numer w EBOI: 63954/15/A1

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 28

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. IV etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 61

Ocena formalna: OK


Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej. części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego

numer zadania: 05570/15

numer w EBOI: 58057/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 49

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Związek Karaimów Polskich

Kwota dofinansowania: 51 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 1

nazwa zadania: Rozbudowa e-jazyszlar. Karaimskiej bazy literacko-bibliograficznej. części składowej Karaimskiego Archiwum Cyfrowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 73

Ocena formalna: OK


Digitalizacja i udostępnienie transkrypcji fortepianowych Romana Maciejewskiego

numer zadania: 06048/15

numer w EBOI: 58639/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

nazwa wnioskodawcy: Akademia Muzyczna imienia Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

nazwa zadania: Digitalizacja i udostępnienie transkrypcji fortepianowych Romana Maciejewskiego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Niekonwencjonalna podróż z Barnimem po Kaszubach – animacje plastelinowe

numer zadania: 05914/15

numer w EBOI: 59536/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 26

ocena strategiczna: 15

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wydawnictwo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Niekonwencjonalna podróż z Barnimem po Kaszubach – animacje plastelinowe

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 46

Ocena formalna: OKdefinicja kultury, preliminarz wzór, chrome pomoc, przewrotna dama, straty wojenne, przeciwdziałanie korupcji, muzeum narodowe poznań, rozpoczęcie rozprawki, kim był tadeusz wenda, rejestr podmiotów leczniczych kto prowadzi, koordynacja świadczeń rodzinnych forum, oplata za paszport, mswia oferty pracy, pole ochronne logo, dowódca legionów polskich we włoszech, prezes radia…