Jaśliska. kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja i restauracja – II etap

numer zadania: 02606/15

numer w EBOI: 53061/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Jaśliskach

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Jaśliska. kościół p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej – ołtarz główny (XVIII w.): konserwacja i restauracja – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74.25

Ocena formalna: OK


Botaniczne Archiwalia – etap II

numer zadania: 05293/15

numer w EBOI: 56548/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.2

ocena strategiczna: 21

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Uniwersytetu Warszawskiego

Kwota dofinansowania: 67 500,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 2

nazwa zadania: Botaniczne Archiwalia – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 73.2

Ocena formalna: OK


Gdańsk. Bazylika Mariacka – ołtarz św. Marcina (ok. 1430). Grupa św. Jerzego (ok. 1400 r.). ołtarz św. Jakuba (ok. 1430 r.) ­ IV etap: prace konserwatorsko-restauratorskie

numer zadania: 02848/15

numer w EBOI: 52618/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 51.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Gdańsku

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Gdańsk. Bazylika Mariacka – ołtarz św. Marcina (ok. 1430). Grupa św. Jerzego (ok. 1400 r.). ołtarz św. Jakuba (ok. 1430 r.) ­ IV etap: prace konserwatorsko-restauratorskie

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 76.75

Ocena formalna: OK


Żmigród. kościół p.w. Trójcy Świętej (XVI w.): remont dachu nad nawą główną i nawami bocznymi oraz daszków nad wejściami bocznymi – kontynuacja

numer zadania: 02717/15

numer w EBOI: 52707/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka Świętej Trójcy Żmigrodzie

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Żmigród. kościół p.w. Trójcy Świętej (XVI w.): remont dachu nad nawą główną i nawami bocznymi oraz daszków nad wejściami bocznymi – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74.75

Ocena formalna: OK


Wielkanocna Dobra-Palmy i Dziady Śmiguśne 2015″

numer zadania: 05892/15

numer w EBOI: 60723/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.6

ocena strategiczna: 25

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Wielkanocna Dobra-Palmy i Dziady Śmiguśne 2015″

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 80.6

Ocena formalna: OK


Etniczna obrzędowość Dolnego Śląska

numer zadania: 02033/15

numer w EBOI: 54610/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 18.04.2021

ocena strategiczna: 8

nazwa wnioskodawcy: Strzegomskie Centrum Kultury

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

nazwa zadania: Etniczna obrzędowość Dolnego Śląska

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 34.4

Ocena formalna: OK


Międzynarodowy Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych – Tyczyn 2015

numer zadania: 03926/15

numer w EBOI: 55858/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 35.2

ocena strategiczna: 18

nazwa wnioskodawcy: Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Międzynarodowy Przegląd Wiejskich Zespołów Śpiewaczych – Tyczyn 2015

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 59.2

Ocena formalna: OK


Wałbrzych. Zamek Książ (XV. XVIII. XX w.): remont pokrycia dachowego skrzydła południowego

numer zadania: 02727/15

numer w EBOI: 52713/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Gmina Wałbrzych

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Wałbrzych. Zamek Książ (XV. XVIII. XX w.): remont pokrycia dachowego skrzydła południowego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 77

Ocena formalna: OK+ i -, synonim towarzyszyć, marta kucharska stachura, cmentarz łostowice gdansk, parafia jarocin, korona.ws, mgok janowiec wlkp, układaj historie fanta, niemcy wschodnie mapa, osp jastarnia, organizacja thule, stopnie w wojsku rosyjskim, gumed wyniki, kompap kwidzyn, sylwester pomorskie…