Osieczek. kościół p.w. św. Katarzyny (XIV-XVII w.): konserwacja elewacji wieży. elewacji zachodniej z przyporami. remont dachu i więźby wieży

numer zadania: 01637/15

numer w EBOI: 52087/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Katarzyny

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Osieczek. kościół p.w. św. Katarzyny (XIV-XVII w.): konserwacja elewacji wieży. elewacji zachodniej z przyporami. remont dachu i więźby wieży

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 69.5

Ocena formalna: OK


Głębowice. kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (XVII/XVIII w.): IV etap konserwacji ołtarza głównego – gzyms główny

numer zadania: 02759/15

numer w EBOI: 52370/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 43.75

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel w Głębowicach

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Głębowice. kościół p.w. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel (XVII/XVIII w.): IV etap konserwacji ołtarza głównego – gzyms główny

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.75

Ocena formalna: OKлого, paweł ławrynowicz czas honoru, wojewódzki dziennik urzędowy, sachsenhausen obóz, co to enigma, obchody 15 sierpnia 2020, covid pomorskie, rada ministrów bip, wojskowe szeregi, ni z tego ni z owego, co oznacza stan kleski zywiolowej w polsce, scenariusz zajęć kreatywnych w szkole podstawowej, pędziwiatr krzyżówka, hymn polski tekst 4 zwrotki, wniosek o uchylenie decyzji administracyjnej wzór, samanta stuhr, komisja, fundusz pracy i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, pieśni ludowe mazowsza…