Grodzisko. kościół wraz z pustelnią Błogosławionej Salomei oraz budynkiem tzw. sztucznych grot (XVII w.): ratunkowe prace zabezpieczające. budowlano-konstrukcyjne i konserwatorskie – etap II

numer zadania: 01735/15

numer w EBOI: 52796/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP i Św. Józefa Rzemieślnika w Grodzisku

Kwota dofinansowania: 500 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Grodzisko. kościół wraz z pustelnią Błogosławionej Salomei oraz budynkiem tzw. sztucznych grot (XVII w.): ratunkowe prace zabezpieczające. budowlano-konstrukcyjne i konserwatorskie – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


Skrzydlna. kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa (XVI rozbud. XVII w.): zakończenie prac przy wzmocnieniu posadowienia. izolacja i odwodnienie elewacji wschodniej oraz prace konserwatorskie przy nawarstwieniach malarskich ścian prezbiterium (odsłonięcie i zabezpieczenie)

numer zadania: 00557/15

numer w EBOI: 51886/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 46.5

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Mikołaja Biskupa w Skrzydlnej

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Skrzydlna. kościół p.w. św. Mikołaja Biskupa (XVI rozbud. XVII w.): zakończenie prac przy wzmocnieniu posadowienia. izolacja i odwodnienie elewacji wschodniej oraz prace konserwatorskie przy nawarstwieniach malarskich ścian prezbiterium (odsłonięcie i zabezpieczenie)

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.5

Ocena formalna: OK


II Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki

numer zadania: 04269/15

numer w EBOI: 57090/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.8

ocena strategiczna: 27

nazwa wnioskodawcy: Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej

Kwota dofinansowania: 25 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: II Festiwal Żywej Muzyki na Strun Dwanaście i Trzy Smyki

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

ocena końcowa: 84.8

Ocena formalna: OKznakomita większość, urząd gminy gdynia, sierpniu, 500+ dla niepełnosprawnych ustawa, www.kula, odwolanie, grabowo parchowskie, sprawozdania fundacji, czerwonofigurowe, rozporzadzenia, świadectwo szkolne 2020, zsm poznań głogowska, wojewódzka przychodnia stomatologiczna gdańsk, sformułuj dwa zdania dotyczące każdej z sytuacji ukazanych na fotografiach, maluch + 2021…