Orneta. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV przeb. XVI w.): remont dachu kościoła nad nawą główną i częścią nawy północnej (od strony wschodniej).

numer zadania: 01177/15

numer w EBOI: 52481/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka św. Jana Chrzciciela

Kwota dofinansowania: 900 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

nazwa zadania: Orneta. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIV przeb. XVI w.): remont dachu kościoła nad nawą główną i częścią nawy północnej (od strony wschodniej).

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. IV etap

numer zadania: 09851/15

numer w EBOI: 63954/15/A1

nabór: 2

ocena wartości merytorycznej: 28

ocena strategiczna: 29

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego „KON-FEDERACJA”

Kwota dofinansowania: 0,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 4

nazwa zadania: Ratunkowe prace konserwatorskie w kościele pojezuickim pw. śś. Piotra i Pawła we Lwowie. IV etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 61

Ocena formalna: OK


Sosnowica. cerkiew p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (1893 r.): renowacja tynków wewnętrznych

numer zadania: 01791/15

numer w EBOI: 52974/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 47

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Parafia Prawosławna p.w. Narodzenia N.M.P. we Włodawie

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Sosnowica. cerkiew p.w. św. Ap. Piotra i Pawła (1893 r.): renowacja tynków wewnętrznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72

Ocena formalna: OK


Zabezpieczenie przed wilgocią i remont murów kościoła prokatedralnego p.w. Św. Barbary w Witebsku (Białoruś) – etap III

numer zadania: 04541/15

numer w EBOI: 55232/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 41.2

ocena strategiczna: 23

nazwa wnioskodawcy: Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Zabezpieczenie przed wilgocią i remont murów kościoła prokatedralnego p.w. Św. Barbary w Witebsku (Białoruś) – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 70.2

Ocena formalna: OK


Kruszyny. barokowy ołtarz główny w kościele p.w. św. Mikołaja: prace konserwatorsko-restauratorskie – etap II

numer zadania: 02151/15

numer w EBOI: 52376/14/A2

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Mikolaja w Kruszynach

Kwota dofinansowania: 100 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kruszyny. barokowy ołtarz główny w kościele p.w. św. Mikołaja: prace konserwatorsko-restauratorskie – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74

Ocena formalna: OKpulaskiego, national gallery w londynie dzieła sztuki, koronawirus sklepy zamkniete, prezydenci 2rp, gdzie dzwonic koronawirus, muzyka klasyczna warszawa, kino sokółka repertuar, hoene-wrońskiego, łokarynki, oszek, a mury runą tekst, mapa konowirusa, ustawa o bibliotekach 2018…