Polska Akademia Umiejętności: „PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności – Etap 2”

numer zadania: 05242/15

numer w EBOI: 60115/14/A3

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polska Akademia Umiejętności

nazwa zadania: PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności – Etap 2

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Kwota dofinansowania: 240 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 5

ocena wartości merytorycznej: 49.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 81.8

Ocena formalna: OK


Dom Kultury w Czarnej Białostockiej: „W kręgu tradycji-ceramika siwa i krzyż kowalski”

numer zadania: 03795/15

numer w EBOI: 56571/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Dom Kultury w Czarnej Białostockiej

nazwa zadania: W kręgu tradycji-ceramika siwa i krzyż kowalski

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41.8

ocena strategiczna: 27

ocena końcowa: 75.8

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa: „Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap IX”

numer zadania: 02809/15

numer w EBOI: 54639/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Dziedzictwa

nazwa zadania: Prace konserwatorsko-restauratorskie przy malowidłach ściennych Rosena w katedrze Ormiańskiej we Lwowie. Etap IX

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 81 600,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 35

ocena strategiczna: 29

ocena końcowa: 70

Ocena formalna: OK


Towarzystwo Opieki nad Zabytkami: „Konserwacja i restauracja kolegiaty pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi. Ukraina. XVII-XIX w. – kontynuacja”

numer zadania: 08745/15

numer w EBOI: 59741/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Towarzystwo Opieki nad Zabytkami

nazwa zadania: Konserwacja i restauracja kolegiaty pw. Św. Wawrzyńca Męczennika w Żółkwi. Ukraina. XVII-XIX w. – kontynuacja

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Kwota dofinansowania: 14 308,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 59

ocena strategiczna: 30

ocena końcowa: 95

Ocena formalna: OK


Miejskie Centrum Kultury: „44 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz Drugi Festiwal Chleba i Soli”

numer zadania: 03121/15

numer w EBOI: 55417/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Miejskie Centrum Kultury

nazwa zadania: 44 Spotkania z Folklorem Kujaw i Ziemi Dobrzyńskiej oraz Drugi Festiwal Chleba i Soli

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Kultura ludowa i tradycyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 24.08.2021

ocena strategiczna: 20

ocena końcowa: 51.8

Ocena formalna: OKuzupełnij zdania brakującymi nazwami świąt i datami, józef piłsudski dla dzieci, archiwum akt nowych, fundacja karrenwall, obywatel gov wybory, ministerstwo rozwoju wsi i rolnictwa, rzeźba przestrzenna, ewuś gdańsk, szkoła podstawowa nr 2 chełmża, pod jaki urząd skarbowy podlegam, podaj dwa skutki wojny polsko-bolszewickiej, filmy psychologiczne 2017, katarzyna zalasińska, emilian madey, kulturalna warszawa, pawel spiewak, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego w gdańsku…