Juliusz Multarzyński Agencja Reklamowa MULTART: „Polska królowa belcanta – album”

numer zadania: 08080/15

numer w EBOI: 54225/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Juliusz Multarzyński Agencja Reklamowa MULTART

nazwa zadania: Polska królowa belcanta – album

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Muzyka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 42.6

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 71.6

Ocena formalna: OK


Fundacja My Polish Heart: „Kraków – Seifert – Śmietana Competition I Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Gitarowy im. Jarka Śmietany”

numer zadania: 08279/15

numer w EBOI: 54708/14/A2

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja My Polish Heart

nazwa zadania: Kraków – Seifert – Śmietana Competition I Międzynarodowy Jazzowy Konkurs Gitarowy im. Jarka Śmietany

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Muzyka

Kwota dofinansowania: 62 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 50.4

ocena strategiczna: 19

ocena końcowa: 78.4

Ocena formalna: OK


Juliusz Multarzyński Agencja Reklamowa MULTART: „Marcella Sembrich-Kochańska. Najznamienitsza artystka przełomu XIX i XX wieku”

numer zadania: 00026/15

numer w EBOI: 50148/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Juliusz Multarzyński Agencja Reklamowa MULTART

nazwa zadania: Marcella Sembrich-Kochańska. Najznamienitsza artystka przełomu XIX i XX wieku

program: Teatr 2015 – Promesa

priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 37.6

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 48.6

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie „Jazz w muzeum”: „XX MUZEUM JAZZ FESTIWAL 2015”

numer zadania: 08069/15

numer w EBOI: 54978/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie „Jazz w muzeum”

nazwa zadania: XX MUZEUM JAZZ FESTIWAL 2015

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Muzyka

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 43.6

ocena strategiczna: 22

ocena końcowa: 73.6

Ocena formalna: OK


Stowarzyszenie Humana Ars Musica: „Wędrowny Festiwal Nieme Kino i Muzyka „

numer zadania: 05132/15

numer w EBOI: 59250/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Stowarzyszenie Humana Ars Musica

nazwa zadania: Wędrowny Festiwal Nieme Kino i Muzyka

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Film

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 29.67

ocena strategiczna: 17

ocena końcowa: 52.67

Ocena formalna: OK


Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata: „Teatry Azji Wschodniej: tradycje – inspiracje – konteksty europejskie / polskie”

numer zadania: 00072/15

numer w EBOI: 50105/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata

nazwa zadania: Teatry Azji Wschodniej: tradycje – inspiracje – konteksty europejskie / polskie

program: Teatr 2015 – Promesa

priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalne


Fundacja Cinema Art: „9. Grand OFF”

numer zadania: 02796/15

numer w EBOI: 55029/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Cinema Art

nazwa zadania: 9. Grand OFF

program: Wydarzenia artystyczne

priorytet: Film

Kwota dofinansowania: 40 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 46.67

ocena strategiczna: 26

ocena końcowa: 80.67

Ocena formalna: OK


Fundacja „Zielony Słoń”: „Teatr pod Strzechy”

numer zadania: 00069/15

numer w EBOI: 49979/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja „Zielony Słoń”

nazwa zadania: Teatr pod Strzechy

program: Teatr 2015 – Promesa

priorytet: 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 26.04.2021

ocena strategiczna: 15

ocena końcowa: 44.4

Ocena formalna: OKmuzeum motoryzacji w poznaniu, ustal, siedziba zespołu śląsk, solidarna polska kontakt, rok polski, центрум, ambulans com pl, drzwi do kotłowni wymagania, wybór jana pawła 2 na papieża, początki polski, ustawa o ochronie zabytków 2018, struktura polskiego państwa podziemnego, kultura w znaczeniu szerokim, sektor a branża, wymień najważniejszych przedstawicieli wielkiej emigracji, zsm torun…