Warszawa. ul. Freta 10. zespół obiektów klasztoru i kościoła oo. Dominikanów (XVII w.): prace konserwatorskie wieży i elewacji frontowej kościoła pw. św. Jacka

numer zadania: 00771/15

numer w EBOI: 52989/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.25

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Polska Prowincja Zakonu Kaznodziejskiego oo. Dominikanów

Kwota dofinansowania: 600 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Warszawa. ul. Freta 10. zespół obiektów klasztoru i kościoła oo. Dominikanów (XVII w.): prace konserwatorskie wieży i elewacji frontowej kościoła pw. św. Jacka

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.25

Ocena formalna: OK


Byczyna. obwarowania miejskie (XV/XVI w.): prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego fundamentu północno zachodniego – etap II

numer zadania: 00800/15

numer w EBOI: 52901/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48.75

ocena strategiczna: 19

nazwa wnioskodawcy: Gmina Byczyna

Kwota dofinansowania: 200 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Byczyna. obwarowania miejskie (XV/XVI w.): prace budowlane związane ze wzmocnieniem podłoża gruntowego fundamentu północno zachodniego – etap II

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 74.75

Ocena formalna: OK


Wirtualne Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

numer zadania: 03619/15

numer w EBOI: 55279/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 48

ocena strategiczna: 16

nazwa wnioskodawcy: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 1

nazwa zadania: Wirtualne Archiwum Archidiecezji Krakowskiej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

ocena końcowa: 65

Ocena formalna: OKpatrityzm, sklep stali gorzów, krzysz, daniłowiczowska warszawa, licea warszawa mapa, covid kwarantanna, akademia muzyczna w bydgoszczy, bożena batycka, złom gdańsk, l&l gdańsk, odbiór paszportu, bilety auschwitz, monika lenarczyk wiśniewska, zaix, bip łańcut, doradca emerytalny kontakt, mniejszości narodowe w ii rp, laboratoryjnego, reduty ordona, zus druki z 15…