Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska: „Polska szkoła ilustracji – wzbogacenie posiadanej kolekcji ilustracji Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej.”

numer zadania: 03922/15

numer w EBOI: 57234/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Biuro Wystaw Artystycznych Galeria Zamojska

nazwa zadania: Polska szkoła ilustracji – wzbogacenie posiadanej kolekcji ilustracji Biura Wystaw Artystycznych – Galerii Zamojskiej.

program: Kolekcje

priorytet: Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 3

ocena wartości merytorycznej: 29.06.2021

ocena strategiczna: 18

ocena końcowa: 50.6

Ocena formalna: OK


Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki: „Równi w Sieci- równi w dostępie do kultury”

numer zadania: 03090/15

numer w EBOI: 55265/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki

nazwa zadania: Równi w Sieci- równi w dostępie do kultury

program: Edukacja

priorytet: Edukacja medialna i informacyjna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej:

ocena wartości merytorycznej:

ocena strategiczna:

ocena końcowa:

Ocena formalna: Błędy formalnei rozbior polski, wojny i upadek rzeczypospolitej sprawdzian odpowiedzi, igrzyska nowożytne, wydział cudzoziemców, struktura zarządzania kryzysowego w polsce, minister spraw zagranicznych, wysokość budynku prawo budowlane, sarmacka odsiecz, supernowosci24, kolumny z kościoła norbertanek w strzelnie, targowisko gdansk, fryzura chlopieca, słuch harmoniczny, mapa koronawirusa strefy, gimn polski, ug łoniów, egzamin specjalizacyjny 2019, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tekst jednolity 2020, zadania etpc, gmina konarzyny, batory statku jedyny tekst…