Poznań. cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja – ikonostas (XVIII w.): prace konserwatorskie wraz z ze stabilizacją konstrukcji – etap III

numer zadania: 00364/15

numer w EBOI: 51573/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 44.5

ocena strategiczna: 17

nazwa wnioskodawcy: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny. Parafia pw. św. Mikołaja w Poznaniu

Kwota dofinansowania: 50 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 9

nazwa zadania: Poznań. cerkiew prawosławna p.w. św. Mikołaja – ikonostas (XVIII w.): prace konserwatorskie wraz z ze stabilizacją konstrukcji – etap III

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.5

Ocena formalna: OK


Ratunkowe prace remontowo – konserwatorskie drewnianego domu pisarza Józefa Mackiewicza na Litwie.

numer zadania: 07971/15

numer w EBOI: 58178/14

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 6.04.2021

ocena strategiczna: 10

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Wileńszczyzna

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Ratunkowe prace remontowo – konserwatorskie drewnianego domu pisarza Józefa Mackiewicza na Litwie.

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

ocena końcowa: 22.04.2021

Ocena formalna: OK


Świdnica. kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-­konserwatorski  storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i deskowania stropu oraz remont konstrukcji murów – II etap

numer zadania: 00752/15

numer w EBOI: 52235/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 45.67

ocena strategiczna: 20

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Marcina w Świdnicy

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

nazwa zadania: Świdnica. kościół p.w. św Marcina Biskupa (XIV w.): remont budowlano-­konserwatorski  storczykowej więźby dachowej wraz z wymianą pokrycia dachu i deskowania stropu oraz remont konstrukcji murów – II etap

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 72.67

Ocena formalna: OK


Kamieniec Ząbkowicki. wozownia pałacowa (XIX w.): ratownicze prace konserwatorsko- konstrukcyjne

numer zadania: 02787/15

numer w EBOI: 52286/14/A1

nabór: 1

ocena wartości merytorycznej: 50.67

ocena strategiczna: 14

nazwa wnioskodawcy: Gmina Kamieniec Zabkowicki

Kwota dofinansowania: 300 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 6

nazwa zadania: Kamieniec Ząbkowicki. wozownia pałacowa (XIX w.): ratownicze prace konserwatorsko- konstrukcyjne

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

ocena końcowa: 70.67

Ocena formalna: OKamortyzacja ustawa o rachunkowości, pogrzeb szymborska, uklański, ustawa o finansach publicznych 2019 tekst jednolity, lata 20 fryzury, bip sulęczyno, ukraińcy w ii rp, szkoła podstawowa nr 2 w nowej dębie, koronawirusem mapa, zamek w czchowie, oskar nagroda, okres wzór, rekonstrukcje bitew, justyna steczkowska helena myszkowska, mapa stref covid, korona wirus aktualne dane, jak czytać pesel dziecka urodzonych po 2000 roku, czersku, urząd stanu cywilnego w gdańsku, mazurek dąbrowskiego ciekawostki…