Powiat Jarociński: „Poręba 32. dwór murowany (XIX w.): odtworzenie okien. drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych”

numer zadania: 00870/15

numer w EBOI: 52682/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiat Jarociński

nazwa zadania: Poręba 32. dwór murowany (XIX w.): odtworzenie okien. drzwi zewnętrznych oraz wewnętrznych

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 9

ocena wartości merytorycznej: 35.5

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 52.5

Ocena formalna: OK


Fundacja Fort Luneta Warszawska: „Kraków. Bastion IVa Fort 12 Luneta Warszawska (XIX w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego poprzez rozpoczęcie konserwacji dachu redity”

numer zadania: 01728/15

numer w EBOI: 52123/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Fundacja Fort Luneta Warszawska

nazwa zadania: Kraków. Bastion IVa Fort 12 Luneta Warszawska (XIX w.): kontynuacja remontu konserwatorskiego poprzez rozpoczęcie konserwacji dachu redity

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 40.25

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 58.25

Ocena formalna: OK


Powiat Gryfiński: „Chojna. mury obronne: zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul.Szkolną oraz Basztową „

numer zadania: 00773/15

numer w EBOI: 51842/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Powiat Gryfiński

nazwa zadania: Chojna. mury obronne: zabezpieczenie i odbudowa odcinka zachodniego murów obronnych pomiędzy ul.Szkolną oraz Basztową

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 39.75

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 55.75

Ocena formalna: OK


Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie: „Drzonów k/Zielonej Góry. dwór – siedziba Lubuskiego Muzeum Wojskowego (1816 r.): remont elewacji i izolacja przeciwwilgociowa”

numer zadania: 00525/15

numer w EBOI: 51835/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Lubuskie Muzeum Wojskowe w Zielonej Górze z siedzibą w Drzonowie

nazwa zadania: Drzonów k/Zielonej Góry. dwór – siedziba Lubuskiego Muzeum Wojskowego (1816 r.): remont elewacji i izolacja przeciwwilgociowa

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 8

ocena wartości merytorycznej: 38.25

ocena strategiczna: 13

ocena końcowa: 59.25

Ocena formalna: OK


Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli: „Turośl. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont posadzek”

numer zadania: 02271/15

numer w EBOI: 51947/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Jana Chrzciciela w Turośli

nazwa zadania: Turośl. kościół p.w. św. Jana Chrzciciela (XIX w.): remont posadzek

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania: 150 000,00 zł

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 45.75

ocena strategiczna: 14

ocena końcowa: 66.75

Ocena formalna: OK


Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie: „Pszczew. Muzeum „Dom Szewca” (XVII w.): wykonanie prac renowacyjnych. wymiana dachu z gontu. modernizacja instalacji elektrycznej oraz impregnacja ścian i sufitów drewnianych środkiem grzybobójczym. owadobójczym i przeciwpożarowym”

numer zadania: 00779/15

numer w EBOI: 52631/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie

nazwa zadania: Pszczew. Muzeum „Dom Szewca” (XVII w.): wykonanie prac renowacyjnych. wymiana dachu z gontu. modernizacja instalacji elektrycznej oraz impregnacja ścian i sufitów drewnianych środkiem grzybobójczym. owadobójczym i przeciwpożarowym

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 40.75

ocena strategiczna: 8

ocena końcowa: 54.75

Ocena formalna: OK


Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny: „Sosnowiec. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (koniec XIX w.): prace konserwatorskie ołtarza głównego”

numer zadania: 02377/15

numer w EBOI: 52217/14/A1

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Parafia Katedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

nazwa zadania: Sosnowiec. kościół p.w. Wniebowzięcia NMP (koniec XIX w.): prace konserwatorskie ołtarza głównego

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 6

ocena wartości merytorycznej: 38

ocena strategiczna: 11

ocena końcowa: 55

Ocena formalna: OK


Tomasz i Magdalena Koszałko: „Hrubieszów. dworek drewniany (XVIII w.): remont elewacji i wnętrza. wykonanie izolacji i opaski odwadniającej”

numer zadania: 00906/15

numer w EBOI: 52211/14

nabór: 1

nazwa wnioskodawcy: Tomasz i Magdalena Koszałko

nazwa zadania: Hrubieszów. dworek drewniany (XVIII w.): remont elewacji i wnętrza. wykonanie izolacji i opaski odwadniającej

program: Dziedzictwo kulturowe

priorytet: Ochrona zabytków

Kwota dofinansowania:

ocena wartości organizacyjnej: 7

ocena wartości merytorycznej: 41

ocena strategiczna: 5

ocena końcowa: 53

Ocena formalna: OKustawa o kierujących pojazdami tekst jednolity 2018, łokietka 19 sopot, panstwa na b, napisz na czym polega ochrona ruchomych dóbr kultury, polska struktura zatrudnienia, staż podyplomowy lekarza program, ii wś, kwarantannie, parafia mbnp pruszków, oddziaływanie elektryczne, skrót szukaj na stronie, ks. paweł danek, dni olesnicy, 100 lat polskiej niepodległości droga do wolności, psm grudziądz, nadąrzyć, gdanski, wierzbice mapa, gry pl do pobrania, paszporty słupsk, internetowy dziennik, szlifierka ond 350, walbrzych polmaraton…